Publicerad 30 juni 2015

Företagen behöver uppmuntra unga chefer

Uppdrag chef

Många unga ratar chefsjobben. Men Thomas Hansen gick mot strömmen och blev personalansvarig på JMW Kommunikation samma år som han fyllde 30 år. Nu leder han medarbetare som är både äldre och erfarnare än honom själv.

Det är full fart i lokalerna där 27 medarbetare jobbar med PR-uppdrag för kunder som Coca-Cola, OLW och Microsoft. Mitt i smeten sitter Thomas Hansen som trots sin låga ålder redan är lite av en veteran i branschen.

– Jag har jobbat här sex år och trivs bättre än någonsin, säger han och tillägger att redan som ung bestämde han sig för att göra karriär i mediebranschen.

Efter en kommunikationsutbildning på Mittuniversitetet och ett kortare mellanspel i Australien fick han jobb på JMW där han blev en av byråns yngsta medarbetare. När han efter fyra år fick erbjudande om att bli personalansvarig var det med blandade känslor han tackade ja till uppdraget.

– Det kändes fantastiskt att få ett så stort förtroende. Jag hade ingen tidigare ledarerfarenhet annat än från idrottsvärlden, och här öppnades plötsligt en möjlighet att prova på en ledande befattning i en professionell miljö. Men samtidigt innebar den nya rollen att jag skulle leda kollegor som inte bara jobbat här längre än jag, de hade dessutom sysslat med de här arbetsuppgifterna sedan jag var barn.

Nu är han inne på sitt andra år som chef och han konstaterar att han lärt sig en hel del under de åren.

Den kanske viktigaste erfarenheten är att nalkas arbetsuppgifterna med ett stort mått av ödmjukhet och lyhördhet.

– Jag är inte rädd för att gå till en äldre kollega och be om hjälp för att lösa vissa uppgifter, och det är något som brukar uppskattas. Det är en viss skillnad att leda nyanställda personer och medarbetare som varit här länge. Samtidigt är det berikande med en spridning i åldrar och bakgrund eftersom vi kan dra nytta av varandras kunnande. Vi brukar likna oss vid en italiensk familj eftersom den yngste medarbetaren är 25 och den äldste 64, säger han.

I tidigare undersökningar har bland annat Ledarna konstaterat att unga ofta tackar nej till chefsuppdrag och i stället nöjer sig med en expertroll, vilket gör att medelåldern i de ledande befattningarna sakta men säkert ökar.

Bristen på personer som vill ta chefsjobb kan på sikt skapa såväl arbetsmiljöproblem på enskilda företag som hota Sveriges konkurrenskraft på den internationella marknaden.

Thomas Hansen håller med om att det finns en utbredd skepsis bland yngre när det gäller att göra en framtida karriär som chef.

– Jag är ofta ute och föreläser för studenter, och det är tydligt att många tycker att en chefstitel är en förlegad statussymbol som de inte är det minsta intresserad av.

Thomas Hansen anser att en orsak till det svala intresset kan vara att det finns en förlegad bild av chefer som medelålders män. Näringslivet behöver också bli bättre på uppmuntra sina anställda till att våga ta det ökade ansvaret som det innebär att jobba i en ledande befattning, menar Thomas Hansen.

– Många ungdomar tror att om de tar ett chefsjobb måste de offra en stor del av sin fritid för att hinna med sina arbetsuppgifter. Men det är inget som jag upplevt, snarare tvärtom.er han medarbetare som är både äldre och erfarnare än honom själv.

Fakta: Unga chefer

Mindre än var tionde chef i Sverige är under 35. Sverige ligger under EU-snittet när det gäller andelen chefer under 40 år. Bland 28 länder hamnar Sverige på plats sex från slutet, med knappt 28 procent yngre chefer. EU-snittet ligger på 34 procent.
Källa: Ledarna

Fakta Thomas Hansen

Ålder: 32 år.

Bor: Solna, Stockholm.

Familj: Förlovad.

Fritid: Idrottar gärna. Hemma lagar jag gärna mat och sen är jag den enda manlige medlemmen i företagets konstförening ”Kulturtanterna”.

Bakgrund: Läste kommunikation vid Mittuniversitetet i Sundsvall och jobbade därefter på en PR-byrå i Australien innan jag flyttade till Stockholm.

Tips Thomas tre ledarskapstips

1. Ödmjukhet är den viktigaste ledaregenskapen, speciellt om man ska leda personer i olika åldrar som har vitt skilda bakgrunder.

2. Underskatta inte vikten av att ha ett bollplank i form av en en chefskompis som förstår dina arbetsuppgifter och de utmaningar som du ställs inför. Det är oerhört värdefullt att kunna stöta och blöta frågor med en annan person.

3. Minst lika viktigt är det att ha en mentor som kan lotsa dig vidare i karriären och som kan se de möjligheter och hinder som hela tiden dyker upp.

Taggar: UppdragChef