Publicerad 15 januari 2015

Gröna Lund prisas för mångfaldsarbete

Gröna Lund har utsetts som bästa arbetsgivare när det gäller att inkludera människor med funktionsnedsättning. Nyligen delades Stockholms stads S:t Julianpris ut till nöjesfältet.

Gröna Lund har utsetts som bästa arbetsgivare när det gäller att inkludera människor med funktionsnedsättning. Nyligen delades Stockholms stads S:t Julianpris ut till nöjesfältet.

Nöjesfältet Gröna Lund anställer varje år ett 20-tal medarbetare med funktionsnedsättning. Det är en del i bolagets satsning på mångfald bland både anställda och besökare.

– De senaste åren har vi gjort genomfört flera åtgärder för att förbättra tillgängligheten till nöjesfältet. Det gav oss S:t Julianpriset 2013. Nu har vi även fått pris för vår strävan efter att vara en arbetsplats med mångfald. Vi är självklart superglada! säger Ida Troive, HR-chef på Gröna Lund.

Företagets chefer har fått utbildning i hur olika funktionshinder kan påverka de anställdas kommunikation, färdigheter, trygghet med mera. Att jobba med service ställer ofta höga krav på medarbetarna. Stödet från chefer och medarbetare är därmed extra viktigt för att årligen kunna bemöta cirka 1,4 miljoner människor som kommer till Gröna Lund.

– Vi vill genom vår rekrytering spegla den mångfald som finns bland besökarna, och ser att det uppskattas. Varje år anställer vi cirka 1 200 sommararbetare. Ungefär hälften jobbar i ytterligare en eller flera säsonger, vilket också gäller bland våra anställda med funktionsnedsättning, säger Ida Troive.

Rekryteringen sker i samarbete med Arbetsförmedlingen för unga funktionshindrade. Särskild kompetens efterfrågas, till exempel att kunna teckenspråk. Det ger möjlighet för besökarna att boka en Femkampsvärd som ger vägledning med händerna.

– Vid rekryteringen ser vi inte mycket på CV eller andra intyg, snarare på personen vi möter – oavsett tidigare erfarenheter. Engagemang och motivation är viktigast, säger Ida Troive.

Snart sätter årets rekrytering igång på allvar. Annonser, kampanjer och kontakter via sociala medier bidrar till att hitta alla ska jobba på nöjesfältet under sommaren.

– Vi kommer förstås att skryta om att vi fått priset. Våra anställda fungerar också som ambassadörer för att sprida vårt sätt att jobba. Förhoppningsvis blir andra inspirerade andra att arbeta på samma sätt, säger Ida Troive.

Gröna Lund är först med att få S:t Julianpriset två gånger. Priset delas ut till organisationer och företag som aktivt arbetar för att alla ska kunna delta i samhället på lika villkor.

Peter Rehnfeldt

Taggar: