Publicerad 13 november 2015

Humor kräver tillit i gruppen

Humor

Humor är bra för sammanhållningen i en arbetsgrupp. Men om relationen mellan chef och medarbetare är ansträngd ska chefen helst undvika att skämta. Det visar en amerikansk undersökning.

Tidigare forskning har visat att humor är bra för arbetsklimatet på jobbet men att chefer ska undvika att vara ironiska eller ge uttryck för svart humor. Nu visar en undersökning från universitetet i Missouri, USA, att det främst är förhållandet mellan chef och medarbetare som styr hur anställda reagerar på chefens skämt.

– Om förhållandet till chefen är dåligt förknippas all typ av humor och skämt från chefens sida med låg arbetstillfredsställelse. Men om förhållandet till chefen är bra fungerar humor, både positiv och mer svart humor, som ett kitt som hjälper till att upprätthålla ett bra arbetsklimat, säger Christopher Robert, forskare vid universitetet i Missouri i en kommentar.

Christopher Robert konstaterar att chefer som vill öka arbetsglädjen i första hand ska fokusera på tydlig och rak kommunikation, rättvist bemötande samt att ge tydlig och användbar återkoppling till sina medarbetare. Humor kan användas när relationerna i gruppen redan är starka och tilliten finns.

Fakta om studien

Totalt har 70 chefer och 241 anställda i 54 olika företag har fått svara på samma frågeformulär kring humor på jobbet. Undersökningen "The Impact of Leader Humor on Subordinate Job Satisfaction" har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Group and Organization Management.

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: Arbetsklimat