Publicerad 21 oktober 2015

IT-strul tar av chefens tid

Digital arbetsmiljö

En halvtimme om dagen. Så mycket av chefernas arbetstid försvinner på IT-strul. Det visar en undersökning bland chefer som är medlemmar i fackförbundet Vision.

Totalt har Vision frågat 4 585 mellanchefer och första linjens chefer om hur deras IT-system fungerar. Undersökningen visar att cheferna i genomsnitt lägger 30 minuters arbetstid om dagen åt IT-strul. Många uppger att systemen inte motsvarar verksamhetens behov eller att inloggningslösningar och design brister.

Vision gjorde en motsvarande undersökning förra året som hade ungefär samma resultat.

– Att det ser ungefär likadant ut även i år kan bero på upphandlingar av IT-system som löper under flera år. Det här är ingen quick fix, säger Carola Löfstrand, arbetsmiljöspecialist på Vision.

Carola Löfstrand tycker samtidigt att fler blivit medvetna om problemet och Vision får många förfrågningar från både chefer och skyddsombud som undrar hur man kan gå till väga för att kartlägga IT-miljön.

– Om jag bara går tillbaka fyra år i tiden så var det ingen som hade hört talas om begreppet digital arbetsmiljö. Nu märker vi ändå av ett stort intresse att man faktiskt vill göra något, säger hon.

Carola Löfstrand tror även att den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö kan bidra till att digital arbetsmiljö hamnar ännu mer i fokus.

– Digital arbetsmiljö hänger ju starkt samman med hur arbetet organiseras. Om chefen är med och har inflytande när nya IT-system upphandlas så blir ju det mycket bättre än om man lämnar det i händerna på IT-leverantören.

Tre tips för en bättre digital arbetsmiljö

  • Involvera cheferna i utveckling och inköp av IT-verktyg som påverkar verksamhetens upplägg.
  • Öka högsta ledningens digitala kompetens. Prioritera introduktion och utbildning i IT-systemen.
  • Hitta tidstjuvarna med hjälp av IT-skyddsronder. Förbättringsrutiner och avtal med leverantörer ska också finnas för att snabbt åtgärda brister i systemen.
Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: ChefStressIT