Publicerad 17 april 2015

Orättvisa på jobbet kan göra dig sjuk

Ledarskap

Tidigare forskning har visat att den som upplever sig vara orättvist behandlad på jobbet blir mindre produktiv. Men nu visar en ny avhandling att det även kan ha negativa effekter på hälsan.

Constanze Eib, forskare vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, har i sin avhandling studerat hur känslan av att bli rättvist eller orättvist behandlad påverkar anställda. Hon har bland annat gjort en enkätstudie på ett stort konsultföretag.

– Den studien visar att anställda som upplever orättvisa på jobbet har svårare att släppa jobb-relaterade tankar och att de grubblar mer. Då får kroppen svårare att återhämta sig och det är en riskfaktor för att utveckla sjukdomar och få en försämrad hälsa, säger hon.

Avhandlingen visar också att människor är olika benägna att älta och grubbla över saker som händer på arbetsplatsen.

– Människor med så kallat externt kontrollfokus grubblar och ältar mycket. De tror inte att de kan påverka eller kontrollera situationen när de upplever sig orättvist behandlade. Att de haft otur helt enkelt, säger Constanze Eib

Arbetsgivaren har ett stort ansvar att agera så att orättvisa situationer inte uppstår, anser Constanze Eib. Men det finns vissa saker som den enskilde kan göra själv.

– Det är viktigt att lära sig att koppla bort jobbet. Ett tips är att skriva ner alla tankar och känslor på papper. Det är också bra att prata med andra.

Studien visar också att chefer som uppgav att de försökte behandla sina anställda på ett respektfullt och trevligt sätt skattade sin hälsa högt. Däremot hade de chefer som angav att de betedde sig på ett informativt rättvist sätt, att informera om saker i god tid och ta sig tid till att förklara saker, sämre självskattad hälsa och sömn.

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: ArbetsklimatChefMå bra