Publicerad 9 oktober 2015

Spelmissbrukare får hjälp

Spelberoende

Är du chef och misstänker att en medarbetare har spelproblem eller är du själv i riskzonen? Nu finns det hjälp att få för att hantera situationen i tid.

Alna Sverige, som jobbar för att förebygga skadligt bruk i arbetslivet, har tagit fram ett antal verktyg som riktar sig till chefer, hr-personal och skyddsombud som kommer i kontakt med spelproblematik hos sina medarbetare. Det är bland annat en checklista riktad till chefer och en manual som man kan använda för att komma till rätta med spelproblem.

– Det är viktigt att skapa trygghet och handlingsberedskap när det gäller spel, spelproblem och annat skadligt bruk på arbetsplatsen. Den drabbade ska veta att det går att vända sig till någon i organisationen för att få stöd och hjälp.

Arbetsgivaren ska veta hur hon eller han ska kunna jobba förebyggande, känna igen signaler och hitta trygghet i att gå vidare med samtal om det behövs, säger Tommy Andersson, Alna, i en kommentar.

Alna har även sammanfattat sitt arbete med spelproblematik i en rapport "Spelförebyggande insatser för arbetslivet". Rapport samt de verktyg som tagits fram går att ladda ner på Alnas webbplats.

Fakta Spelbproblem

  • 2 procent av befolkningen har allvarliga spelproblem och ytterligare 5 procent är i riskzonen.
  • Bland män i åldern 18-24 år har nära 10 procent allvarliga spelproblem.
  • Kasino är den typ av spel som är mest skadligt ur beroendesynpunkt.
  • Riskabla alkoholvanor ökar risken för att utveckla spelberoende och omvänt har spelberoende personer ökad risk för att utveckla riskabla alkoholvanor. (Källa: Alna)
Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: Må braVerktyg och produkterPsykisk hälsa