Publicerad 5 maj 2015

Svenska chefer otydliga

Gränslöst arbetsliv

Svenska tjänstemän tror att de behöver vara mer tillgängliga än vad chefen i praktiken förväntar sig. Det visar Unionens internationella undersökning om gränslöshet i arbetslivet.

I Unionens senaste undersökning har medarbetare och chefer i tjänstemannayrken i fem olika länder intervjuats om hur de ser på gränser mellan arbete och fritid; som till exempel arbetstider, tillgänglighet, upplevda krav och stress. Studien bygger på intervjuer i Sverige, Tyskland, Holland, Storbritannien och Frankrike. Enligt Peter Hellberg, Unionens förste vice ordförande, visar resultaten att Sverige sticker ut, bland annat i uppfattningen om chefer ställer tydliga krav eller inte.

– I Sverige upplever fler medarbetare att arbetsgivarens krav och förväntningar är otydliga jämfört med de andra länderna. Och det kanske inte är så konstigt med tanke på vår svenska ledarskapsfilosofi, med delegerat ledarskap och stort eget ansvar för den enskilde, säger han.

Otydligheten och glappet mellan vad medarbetare tror att chefen förväntar sig – och vad chefen egentligen förväntar sig – tycks extra stort när det gäller tillgänglighet. I praktiken gör sig medarbetaren betydligt mer tillgänglig än vad chefen kräver. Chefer och medarbetare behöver därför bli bättre på att stämma av vilka förväntningar på tillgänglighet som är rimliga, anser Peter Hellberg.

– Vi för fram tanken på någon slags tillgänglighetspolicy. Men det handlar inte om att skriva en avtalstext, det är diskussionen vi är ute efter. Vi tror att det pratas alldeles för lite om de här sakerna på arbetsplatserna idag. Kan vi bara klargöra förväntningarna kanske negativ stress kan vändas till en positiv situation.

När det gäller balansen mellan arbete och privatliv visar undersökningen endast små nationella skillnader och drygt hälften av de svenska svarandena tycker att balansen är bra. Men svenska kvinnor känner större press att få ihop arbetsliv och privatliv, enligt undersökningen.

– Antagligen handlar det om att svenska kvinnor i större utsträckning arbetar, men att familjen inte delat upp hemarbetet och att kvinnor därför har större arbetsbelastning.

Som arbetsgivare är det därför viktigt att uppmuntra både män och kvinnor att till exempel vara föräldralediga.

– Vi kan ju inte gå in och styra, men ju jämnare fördelning av föräldraansvar och ansvar för hemmet desto bättre blir det. Det handlar om att visa att det är ok att ha en familj när man jobbar, och att det gäller för både män och kvinnor.

Som chef är det också viktigt att förstå att positionen påverkar, och att chefens agerande i stor utsträckning bidrar till att sätta kulturen på arbetsplatsen.

– Skickar och svarar du på mejl på helger behöver du berätta varför det är praktiskt för dig, men också att det inte är något du förväntar dig att medarbetarna ska göra, säger Peter Hellberg.

Anna Bergsten är arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv. Hon tycker undersökningens resultat är intressanta.

– Jag håller med om vikten av tydlighet och att man kommer överens om vilka spelregler som gäller för just den här arbetsplatsen. Om det ska skrivas in i en policy eller inte är kanske inte det viktigaste, utan snarare att man pratar om det så att alla vet vad som gäller, säger hon.

Fakta Unionens rapport om gränslöshet i arbetslivet

• Chefer är mer tillgängliga än icke chefer. Den enskildes position, chef eller inte chef, har större betydelse för tillgängligheten än vilket land personen arbetar i.
• De svarande är mer tillgängliga utanför arbetet än vad deras arbetsgivare förväntar sig. Detta gäller i alla fem länder.
• Mest ovanligt med tillgänlighetspolicy är det i Tyskland och Sverige, vanligast i Nederländerna.
• Den upplevda balansen mellan jobb och privatliv är högre i verksamheter där det finns en tillgänglighetspolicy.
• Av de studerade länderna är arbetsgivares tydlighet vad gäller krav lägst i Sverige.

Till undersökningen

Taggar: ChefArbetsmiljöarbete