Publicerad 23 november 2015

Trender styr hur chefen styr

Ledarskap

Trender avgör vilka managementmodeller som får spridning i Sverige. Om de faktiskt är effektiva spelar mindre roll. Det konstaterar företagsekonomen Elin Larsson i sin doktorsavhandling.

Lean Production och balanserat styrkort är bara två av de internationella styrnings- och ledningskoncept som fått starkt fäste i arbetslivet i Sverige. Många fler har kommit och gått under åren. Luttrade medarbetare kan uppfatta managementfilosofier som någon ny modegrej att jobba efter.

Det ligger faktiskt en del i det, konstaterar Elin Larsson, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Det går mode i managementfrågor, precis som modetrender påverkar andra företeelser i samhället – vilka kläder vi bär, hur vi inreder våra hem och hur bilarna på gatan ser ut till exempel.

Elin Larsson har studerat hur konsultföretag, konferensanordnare, affärsförlag och andra betydelsefulla aktörer beslutar vilka koncept de ska lansera och hur de anpassar dem till svenska förhållanden. Det handlar mycket om vad de uppfattar att deras marknad vill ha, har hon sett.

– Marknadens intresse och efterfrågan styrde vilka idéer aktörerna valde att sprida, säger Elin Larsson.

Beslutsmodellen var ganska enkel. Den innehöll inte så många steg och inte så många kriterier.
Det är inte förvånande att kommersiella företag vill sprida koncept som det finns ett intresse för, anser hon.

– Men jag är förvånad över att marknadsintresset hade den överordnade rollen, inte innehållet.

Aktörerna förmedlar bilden av att de här idéerna ligger mer i framkant och är modernare än sina föregångare. De förpackas på ett sätt som är tilltalande för företagsledningar, chefer och andra som ska anamma dem.
Däremot utvärderas inte i någon större utsträckning hur koncepten fungerar och hur användarvänliga de är.
Modeller för att styra och leda företag kan vara ganska tekniska till sin karaktär. Trots det kan de som sprider dem ofta inte säga vilka effekter de har. Det är vanligt att lyfta fram svenska företag, som sägs ha implementerat ett visst sätt att arbeta. Framgångsexemplen används för att visa hur bra det kan bli. Men haken är, enligt Elin Larsson, att det inte självklart att en modell passar i en verksamhet bara för att den har fungerat i en annan.

– Dessutom kan man inte vara säker på att företag som säger att de har implementerat ett visst koncept verkligen har gjort det. Vi vet sedan tidigare att det ofta finns ett glapp mellan vad man signalerar och vad man faktiskt har gjort.

Olika slags experter – forskare, författare till managementböcker med flera – spelar en viktig roll för att ge legitimitet åt de modeller som lanseras. Experter, som exempelvis talar på konferenser, blir granater för kvaliteten.

Det är alltså en poäng att veta vad som ligger bakom spridningen managementmetoder. Och bra att veta att de som lanserar koncepten ofta inte har utvärderat dem, anser Elin Larsson.

– Ställ de kritiska frågorna, säger hon.

Avhandlingen heter Management accounting fashion setting- Studies on supply- side actors in Sweden. 

Taggar: ArbetsmiljöarbeteChefKompetens