Publicerad 25 april 2017

Chefer som extremtränar skapar press

Ledarskap

Att träna inför extrema idrottsutmaningar, som en svensk klassiker eller Ironman, har blivit allt vanligare. I synnerhet gäller det män som har höga chefsposter. De bygger sin chefsidentitet på idrottandet och riskerar att premiera medarbetare som delar deras intresse, enligt en ny avhandling.

Foto: privat

– Inom ledarskapsforkning är det vanligt att man tittar på hur chefers beteende på arbetsplatsen påverkar medarbetarna. Men väldigt lite har sagts om hur livsstilsrelaterat beteende kan kopplas till hur chefer agerar och till deras identitet som chefer, säger Janet Johansson vid Stockholm Business School/Företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet.

I sin avhandling har hon intervjuat ett antal höga chefer som idrottar mycket för att ta reda på hur det påverkar deras ledarskap. En slutsats i avhandlingen är att de sportiga toppcheferna kopplar ihop sin träning med sin identitet som ledare.

– Det finns ett nytt tänkande som går ut på att en framgångsrik chef är en chef som har ett starkt varumärke. De skapar sin berättelse om sin sportiga livsstil och antyder indirekt att det gör dem till bra chefer. Därför kan en vd ägna en del av sin dag åt träning istället för att vara på kontoret. De använder olika uthållighetssporter som en indikation för viktiga ledarskapskompetenser.

Men det är viktigt att ha lite perspektiv på träningen anser Janet Johansson och se det för vad det är- nämligen en trend i vår tid.

– Tidigare skulle chefen ta en drink och en cigarr. I dag är det inne att vara hälsosam. Hälsotrenden är också något specifikt för de nordiska länderna. I stort sett alla försöker i någon mån leva hälsosamt här. För mig som kommer från ett annat land blir det väldigt tydligt, säger Janet Johansson.

Ledarnas träningsintresse har en stor påverkan på företagskulturen anser Janet Johansson.

– De sportiga cheferna bedömer inte bara sig själva utifrån de här idealen utan även andra. De vill, av välvilja, gärna påverka alla andra att bli lika hälsosamma och aktiva som de själva är. Men de initierar på så sätt också en urvalsprocess som potentiellt kan leda till upphöjning av vissa människor och uteslutande av andra, säger Janet Johansson.

Länk till avhandlingen "Sweat is weekness leaving the body":

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: ChefLivsstil