Apotek

Publicerad 16 oktober 2014

Apoteksrånen ökar

I takt med att apoteken blivit fler har också rånen mot apotek ökat. Men det är inte kontanter som är det vanligaste bytet, utan läkemedel. Statliga Apoteket satsar på årlig utbildning i säkerhet för alla anställda.

Efter att apoteksmonopolet försvann har antalet apotek ökat från cirka 900 till 1 300. Och mellan 2012 och 2013 fördubblades antalet rån – förra året rånades 26 apotek. Hittills i år är siffran 32. Men även om antalet rån ökat det senaste året, är de ändå relativt få jämfört med andra branscher, enligt Peter Lilius, säkerhetschef på Apoteket AB.

– Varje rån är självklart ett för mycket. Och alla kedjor försöker göra vad de kan för att försvåra så att det inte ska vara lönt att försöka råna. Vi tittar hela tiden över skydden.

Och parallellt som rånen ökat har de ändrat karaktär. Fram till 2010 hade merparten av apoteken rånats på kontanter. Efter 2010 rånas de flesta apotek på läkemedel.

– Men vad förändringen egentligen beror på vet vi inte än. Kanske spelar mängden apotek in. Eller att läkare blivit mer restriktiva, säger Peter Lilius.

Att öka säkerheten är därför viktigt. Än så länge är inte apoteken kontantlösa, eftersom många kunder är äldre och fortfarande helst använder kontanter. En stor del av säkerhetsarbetet har därför handlat om att göra praktiska förändringar på själva apoteken – som att göra kontanthanteringen så sluten och osynlig som möjligt, ha sedelboxar med tidlås som tar långt tid att öppna och sätta in kameror på utsatta apotek. För personalens del handlar det om utbildning.

– Det allra viktigaste ur säkerhetssynpunkt är säkerhetsutbildningen och att vår personal har ett bra säkerhetsmedvetande. Hos oss måste all personal genomgå e-utbildning i säkerhet en gång per år. Och skulle rånen öka ännu mer pratar vi självklart om andra alternativ. Men samtidigt är vår affär att tillhandahålla läkemedel och vi vill helst inte att de åtgärder vi sätter in ska påverka affären, säger Peter Lilius.

Carin Hedström

Taggar: Hot och våldSäkerhet