Publicerad 24 juni 2014

Arbetsmotivationen minskar

Det är allt fler som inte känner sig motiverade i arbetet. Samtidigt är allt fler frånvarande på grund av sjukdom. Det visar årets Jobbhälsobarometer.

I förra årets Jobbhälsobarometer, som tagits fram av branschorganisationen Sveriges Företagshälsor, rasade andelen som svarade ja på frågan om de kände sig motiverade i sitt arbete. I år fortsätter motivationen att sjunka. Den psykiska belastningen är största problemet.

– Vi har noterat ett starkt samband mellan att ha känt psykiskt obehag inför att gå till jobbet och att tro att man kommer att vara sjukfrånvarande någon eller några gånger under de närmaste tolv månaderna, säger Lars Hjalmarsson, vd på Sveriges Företagshälsor.

Det är de yngsta på arbetsmarknaden som i störts utsträckning tror att de kommer att ha sjukfrånvaro under det kommande året. Lars Hjalmarsson säger att det kanske kan förklaras med att de yngre i många fall kommer ut i arbetslivet på mer utsatta jobb än andra grupper.

– Om det de yngre sen har andra värderingar om att vara sjukfrånvarande än vad de äldre har kan vi bara spekulera i.

När en expertpanel av företagshälsovårdspersonal rankar olika hälso- och arbetsmiljöproblem hos kunderna utmärker sig stress som ett stort arbetsmiljöproblem.

– Att jobba mycket är inte fel i sig, men att hela tiden jobba mycket är fel. Det är när man inte ser något slut på det man håller på med och saknar all möjlighet till återhämtning som det kan bli en fara. En viss korttidssjukfrånvaro behöver därför inte vara av ondo. Den kan ge möjlighet för tillfällig återhämtning och förhindrar på så sätt kanske något värre. Men det bästa är naturligtvis en arbetsplats som arbetar förebyggande, säger Lars Hjalmarsson.

Fakta

Jobbhälsobarometern 2014 är framtagen av Sveriges Företagshälsor och visar på trender när det gäller hälsa i förhållande till arbetet i olika avseenden. Totalt har 15 000 personer, enligt ett statistiskt urval, i åldrarna 20-65 år som arbetar minst halvtid tillfrågats postalt under våren, drygt 9 000 personer svarade. Frågorna handlar om synen på arbetet, arbetsuppgifterna, arbetsplatsen, arbetsförhållanden, egen hälsa, motion, balans i livet med mera. Syftet med Jobbhälsobarometern är att synliggöra samband mellan hälsa, sjukdagar, arbetsmiljö och produktivitet.

Helena Wahlund

Taggar: Må braPsykisk hälsa