Förskola

Publicerad 5 juni 2014

Arbetsskadorna fortsätter att öka

Antalet anmälda arbetsskador fortsätter att öka för fjärde året i rad. Mest ökar arbetsskadorna bland kvinnor inom vård, skola och omsorg. Det visar Arbetsmiljöverkets rapport över arbetsskador.

Antalet anmälda arbetssjukdomar har ökat med nio procent från 2012 till 2013. Antalet anmälda arbetsolyckor ökade med tre procent under samma period.

– Att de anmälda arbetsskadorna ökar för fjärde året i rad bådar illa inför framtiden. Nu behöver arbetsgivare och arbetstagarorganisationer samarbeta för att trycka tillbaka trenden. Ingen är förtjänt av att människor blir sjukare och skadar sig mer på jobbet, säger Håkan Olsson, avdelningschef på Arbetsmiljöverket, i en kommentar.

Konflikter mellan kollegor eller med chefen, stress och påfrestande klientkontakter inom vård, skola och omsorg är en allt vanligare orsak till arbetssjukdom. Men fortfarande ligger tunga lyft och obekväma arbetsställningar bakom de flesta arbetssjukdomar.

Bakom ökningen av arbetsolyckorna ligger fysiskt ansträngande rörelser, olyckor då anställda trampar på något eller slår emot något samt våld från en annan person. Sådana olyckor är vanliga inom vård, skola och omsorg. Sammanfattningsvis verkar arbete med människor innebära större risk att drabbas av ohälsa jämfört med andra typer av yrken.

Samtidigt som anmälningarna om arbetsskador ökar sjunker antalet dödsolyckor. Främst har de sjunkit inom jord- och skogsbruk samt inom byggverksamhet. De flesta dödsfall förra året inträffade inom tillverkning och transport. Total inträffade 33 dödsolyckor förra året bland förvärvsarbetande.

Läs mer i pressmeddelandet från Arbetsmiljöverket:

 

Marianne Zetterblom

Taggar: Arbetsolyckor och arbetsskador