Publicerad 16 maj 2014

Arbetsskadorna ökarFör tredje året i rad ökar risken att drabbas av allvarliga arbetsolycksfall. Störst risk att drabbas löper de yngsta och de äldsta på arbetsmarknaden. Det framkommer i en ny rapport.

Under 2000-talets första decennier minskade risken att drabbas av ett allvarligt arbetsolycksfall stadigt. Men 2010 verkar trenden har vänt. Då var risken att drabbas 2,1 per 1 000 sysselsatta. 2011 var det uppe i 2,3 och 2012 2,5. Det visar AFA Försäkrings årliga rapport ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro”.

En orsak till ökningen av antalet allvarliga arbetsolycksfall kan vara att det blivit enklare att anmäla arbetsskador samt att arbetsmarknadens parter förbättrat villkoren i försäkringen vilket ökar incitamenten att anmäla.

– Det förklarar en del men det går inte att förklara hela ökningen med det. Skadorna vi talar om här är så pass allvarliga att de borde ha anmälts ändå. Statistiken visar också att skador med medicinsk invaliditet ökar, sa Michel Normark, chef för Analys- och försäkringsvillkor på AFA Försäkring, när han presenterade rapporten.

I början av juni kommer Arbetsmiljöverkets årliga statistikgenomgång som också visar på en uppåtgående trend. Arbetsmiljöverkets statistik gäller andelen anmälda arbetsskador medan AFA Försäkrings statistik gäller andelen godkända arbetsskador.

Fallolyckor, maskinolyckor samt skador till följd av hot, våld och rån dominerar statistiken över allvarliga arbetsolycksfall . Byggnadsträarbetare och brandpersonal löper de största riskerna. Riskerna för allvarliga olycksfall stiger med ökande ålder men den är också hög för de yngsta medarbetarna, visar AFA Försäkrings rapport.

Män är mer utsatta för allvarliga arbetsolyckor än kvinnor vilket kan förklaras med att de oftare har yrken där allvarliga olycksfall inträffar. Samtidigt har kvinnornas risk ökat mer än männens, enligt rapporten.

– Äldre kvinnor inom vård och omsorg har en väldigt stor överrisk att drabbas av allvarliga arbetsolycksfall. Vill man göra en förbättring av arbetsmiljön är det här ett område att arbeta med. Det är ju väldigt många som jobbar här också, sa Thomas Åkerström, statistiker på AFA Försäkring.

När det gäller långa sjukfall har kvinnor generellt större risk att drabbas än män. Det gäller för samtliga yrken. Även när det gäller de långa sjukfallen var trenden nedåtgående fram till 2009 för att sedan öka.

– Men vi är fortfarande inte uppe i de nivåer som rådde under tidigt 2000-tal, sa Michel Normark.

Ladda ner rapporten

Fakta

Ett allvarligt arbetsolycksfall är ett olycksfall som orsakat mer än 30 dagars sjukfrånvaro eller lett till medicinsk invaliditet.

Marianne Zetterblom

Taggar: Arbetsolyckor och arbetsskador