Publicerad 28 augusti 2014

Diskriminering ingen tillfällighet

Det är inte en enskild händelse som gör att anställda anmäler diskriminering utan ofta har de varit utsatta en längre tid. Det är också vanligt att fler på arbetsplatsen är drabbade. Det visar en ny rapport från Diskrimineringsombudsmannen (DO).

– Ett viktigt resultat är att det ofta är ganska komplexa skeenden och många olika händelser under lång tid som gör att man känner sig diskriminerad, säger Johanna Kumlin, fil dr i sociologi och utredare på DO, som genomfört analysen.

Att inte bli lyssnad på, att få sämre arbetsuppgifter eller att bli utsatt för gliringar är händelser som bidrar till upplevelsen av att bli diskriminerad enligt rapporten.

– Ofta finns en systematik i det hela. Det är inte ovanligt att anmälarna upplever att det på arbetsplatsen finns exempelvis en sexistisk eller rasistisk jargong som även drabbar andra anställda.

Därför är det viktigt att inte enbart söka förklaringar hos enskilda individer och isolerade händelser eftersom man då inte kommer åt grundorsakerna och får bukt med problemet, anser Johanna Kumlin.

I rapporten framkommer också att anställda som känner sig diskriminerade ofta undviker att göra vissa saker eftersom de är rädda att det ska få negativa följder. Det kan till exempel handla om att inte vara öppen med sin etniska tillhörighet eller att man inte vågar ta ut föräldraledighet på heltid. Sådana anpassningsstrategier gör att vissa fall av diskriminering aldrig kommer upp till ytan, enligt Johanna Kumlin.

Hon hoppas att rapporten kan bli ett verktyg i arbetsgivarnas arbete för att aktivt motverka diskriminering.

– Rapporten visar på vikten av att jobba förebyggande. De juridiska verktygen är viktiga men de måste kompletteras med kunskap om vad det är för faktorer som påverkar individens upplevelse av diskriminering.

DO:s rapport bygger på analyser av 800 anmälningar om diskriminering som kommit in till myndigheten.

Läs rapporten

Och här kommer rapporten

Marianne Zetterblom

Taggar: Diskriminering