Publicerad 12 november 2014

Vanligaste fusket på jobbet

Att ljuga för att dölja sina misstag och att prata illa om kollegor. Det är de vanligaste synderna som medarbetare begår på jobbet enligt en brittisk undersökning.

Brittiska Institute of Leadership and Management, ILM, har frågat 1 600 chefer om oetiskt beteende på jobbet. Att ljuga för att dölja sina misstag, prata skit om kollegor eller skylla ifrån sig när man inte gjort sitt jobb är de vanligaste försyndelserna som medarbetare begår enligt cheferna i undersökningen.

Gemensamma värderingar och etiska riktlinjer på arbetsplatsen är ett sätt att minska fusk och oetiskt beteende. På organisationer som hade det var medarbetarna inte lika benägna att fuska enligt undersökningen.

För att komma till rätta med fusk på arbetsplatsen är det viktigt att gå till botten med företagskulturen och arbetsklimatet, anser Charles Edvin vd på ILM.

– Om anställda försöker dölja sina misstag, kan det vara ett tecken på en skuldbeläggande kultur som gör att anställda inte vågar vara ärliga? Om folk sjukskriver sig utan att vara sjuka, kan det vara ett tecken på att medarbetarna är stressade och överbelastade? I många fall är sådana beteende tecken på djupare liggande problem i företagskulturen. Om de blir synliggjorda går det att ta itu med problemen och samtidigt höja arbetsmoralen och prestationen. Det hjälper företagen att förebygga kriser och de blir bättre rustade inför framtiden, säger han.

 

Vanligaste synderna på jobbet:

Ljuga för att dölja sina misstag (72 procent)

Ta genvägar (72 procent)

Tala illa om kollegor (68 procent)

Skylla på andra när man inte gjort sitt jobb (67 procent)

Lata sig när ingen ser (64 procent)

Ljuga för att dölja andras misstag (63 procent)

Ta äran själv för kollegors arbete 57 procent)

Ta en sjukdag fast man är frisk (56 procent)

Ljuga om sin kompetens och erfarenhet (54 procent)

Stjäla saker från jobbet (52 procent)

Marianne Zetterblom

Taggar: Arbetsklimat