Ung kvinna i blomsterhandel

Publicerad 12 juni 2014

Inspektioner säkrar ungas arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket ska under sommarhalvåret genomföra 500 inspektioner av arbetsplatser där unga arbetar. Bland annat kommer man att undersöka om de unga fått information om hur de ska agera i hotfulla situationer.

Resultaten från tidigare inspektioner pekar på att arbetsgivarna ofta brister i introduktionen och handledningen.

Speciellt unga kvinnor inom detaljhandel och omsorg är extra utsatta för hot och våld, vilket Arbetsmiljöverket tror beror på flera orsaker.

– En anledning kan vara att det är fler kvinnor som arbetar inom de här yrkena. Dessutom saknar sommarjobbare ofta kunskap och erfarenhet för att kunna hantera den här typen av situationer, säger projektledare Sabiha Hajdarevic.

Hon konstaterar att resultaten från tidigare inspektioner visar att flera arbetsgivare haft brister när det gäller att ta fram säkerhetsrutiner för det förebyggande arbetet. Dessutom har antalet anmälda arbetsolyckor inom de här branscherna ökat under de senaste åren.  

– Sommarjobbarna är extra utsatta eftersom de har ett lägre riskmedvetande samtidigt som de är ivriga att ta sig in på arbetsmarknaden. De vill visa att de är duktiga och tänker kanske inte alltid på vad som kan hända.

På Svensk Handel jobbar man med att stötta medlemsföretagen när det gäller introduktionen av unga på arbetsplatserna. 

– Lagstiftningen om minderåriga kommuniceras via vår medlemssida där vi särskilt lyfter fram vikten av en bra introduktion och vilka arbetsuppgifter som olika åldergrupper inte får utföra, säger Johan Bark, arbetsmiljöexpert på Svensk Handel.

Via Handelns Arbetsmiljökommitté har man även tagit fram utbildningar om arbetsmiljö och säkerhet som nyanställda bör gå igenom vid introduktionen.

– Utbildningarna heter Säker i butik och Din arbetsplats i handeln och är fria att använda för alla, säger han.

Fakta

Cirka 4 000 unga mellan 16-24 år råkar ut för arbetsskador varje år, enligt anmälningar till Arbetsmiljöverket. Unga kvinnor drabbas främst av olyckor inom omsorg tjänster, medan unga män råkar ut för flest olyckor inom bygg. 

 Läs mer om utbildningarna Säker i butik  och Din arbetsplats i handeln

Taggar: Hot och våld