Publicerad 24 juni 2014

Medarbetarundersökning är verkningslös

Medarbetarundersökningar kostar både mycket pengar och arbetstid men mynnar ofta inte ut i några konkreta förändringar på arbetsplatsen. Det visar en ny rapport.

Tre rapportförfattare har studerat resultat från medarbetarundersökningar vid 99 svenska myndigheter. De slår fast att undersökningarna är verkningslösa för medarbetarna, för organisationen och för kundnyttan.

– Det handlar om en administrativ ritual. Undersökningen genomförs, svaren mynnar ut i en handlingsplan och sedan händer i regel inte så mycket mer innan det är dags för en ny undersökning, säger Erik Kärnekull, en av rapportens författare.

Han menar att frågorna i underlagen saknar koppling till organisationernas ekonomiska styrning. Resultaten ger inga indikationer på hur mål kan förtydligas eller hur prestationer kan förbättras, två faktorer som brukar vara avgörande för hur medarbetare upplever sina arbetsplatser.

– Alla ritualer är svåra att bryta. Så även medarbetarundersökningarna som gjorts under så lång tid. Ett första steg är att börja ta reda på hur hela gruppen fungerar tillsammans och hur framgångsrika de anställda är i sina uppdrag, säger Erik Kärnekull.

Ofta saknas dessutom ett grundläggande problem som undersökningarna utgår ifrån, till exempel höga sjuktal eller mycket övertid. Därför blir resultaten överlag ganska jämna och svårtolkade.

– De flesta medarbetare visar sig vara rätt så nöjda med det mesta, vilket inte säger något alls om hur kunder upplever arbetsplatsen eller hur förväntningar på bemötande uppfylls, säger Erik Kärnekull.

Rapporten bygger på underlag från offentliga myndigheter. Men enligt författarna kan den också ge en bild av hur det ser ut i delar av näringslivet.

– Något som överraskade oss under arbetet var hur många miljoner kronor som varje år läggs på medarbetarundersökningar, och hur mycket arbetstid de tar. Det handlar om hundratals miljoner kronor, säger Erik Kärnekull.

Innehållet i rapporten har väckt många reaktioner, och flera leverantörer av medarbetarundersökningar är kritiska till resultatet som presenterats.

– Vi har fått stort positivt gensvar från de anställda som deltar i undersökningarna. Visst behöver man genomföra medarbetarundersökningar, men det är hög tid att uppmärksamma hur de genomförs och vad de egentligen ger för resultat. Det är bra att en debatt kommit igång, säger Erik Kärnekull, som själv tidigare arbetat som chef inom offentlig sektor och i näringslivet.

Till rapporten

Peter Rehnfeldt

Taggar: ChefKompetensMöten