Publicerad 14 maj 2014

Stora brister i skolan

Hot och våld samt en stressig arbetssituation är några allvarliga arbetsmiljöbrister i skolan. Det framkommer i en nationell inspektion av skolan som Arbetsmiljöverket just nu genomför.

– Ofta finns det höga ambitioner ute i skolor och hos huvudmän, men inte alltid tid och kunskap för att systematisera sitt arbetsmiljöarbete. Det brister i dokumentation av riskbedömningar och handlingsplaner, säger projektledare Karin Bennbom i en kommentar.

Enligt Karin Bennbom saknar ofta rektorer, och andra som jobbar med arbetsmiljöfrågor på skolorna, resurser och befogenheter att lösa konkreta arbetsmiljöproblem.

Kraven gäller främst brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet, men många krav gäller också bristande rutiner när det gäller att riskbedöma de hot- och våldssituationer som kan uppstå.

– Ingen ska behöva bli utsatt för hot och våld på sin arbetsplats. Ändå vet vi att det förekommer i skolans värld. Därför är det viktigt att arbetsgivaren både arbetar förebyggande, men också har tydliga rutiner på plats, säger Karin Bennbom.

Hög arbetsbelastning bland lärare och rektorer är ett annat vanligt problem. Även här brister skolorna i sin riskbedömning, även om många skolor har uppmärksammat problemet och börjat jobba för att komma till rätta med stressen.

Krav har också ställts på bullriga miljöer.

– Allra mest brukar det låta i skolbespisningen, gymnastiksalen och i musiken enligt vår erfarenhet, men det är viktigt att varje skola själva undersöker var skadligt buller finns hos just dem och åtgärdar det.

Luftkvaliteten är ett annat område där det brister. Ofta är ventilationsanläggningarna underdimensionerade, det vill säga de är inte anpassade till storleken på klasserna och den tid eleverna vistas i klassrummet. Dålig luft kan leda till trötthet och huvudvärk.

Fakta

 Arbetsmiljöverkets inspektion har pågått i knappt ett år. Hittills har ca 500 grund- och gymnasieskolor runt om i landet inspekterats. Satsningen ska pågå fram till 2016 och totalt ska 30 procent av alla skolor i Sverige inspekteras.

Läs mer i pressmeddelandet 

Marianne Zetterblom

Taggar: Hot och våld