Publicerad 24 oktober 2014

Regeringen satsar på arbetsmiljön

Hälften av företagen jobbar inte systematiskt med arbetsmiljön. Det är ett stort problem, sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) när hon inledningstalade på årets upplaga av Arbetsmiljöriksdagen på Nalen.

– Hälften av företagen har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Men den andra halvan som inte har det tycks inte minska. Det är en förfärligt stor restpost som inte har och det måste vi jobba med, sa Ylva Johansson.

Ylva Johansson beskrev sitt nya uppdrag som arbetsmarknadsminister som ett drömuppdrag och berättade om de satsningar regeringen vill göra. Arbetsmiljöverket ska få 60 miljoner i ökat anslag från och med 2015.

– Nu kan Arbetsmiljöverket göra fler inspektioner och de behöver inte rygga för de svåra inspektionerna, arbetsplatserna som har problem. Det är också viktigt att förnya föreskrifterna så att vi kan ta dem till oss, sa hon.

Regeringen vill också satsa på den regionala skyddsombudsverksamheten. Anslagen föreslås öka med 10 miljoner kronor från 2015. Därutöver föreslås en tillfällig satsning på 3 miljoner kronor under 2015 på särskilda utbildningsinsatser för regionala skyddsombud.

Ylva Johansson talade också en del om de utmaningar som hon ser i dagens arbetsliv. Att äldre diskrimineras i arbetslivet nämnde hon som ett problem.

– Det finns en slags smygdiskriminering där du som äldre arbetstagare långsamt flyttas på utförslöpa. I fikarummet kan man höra; när du går i pension får Maria fast tjänst. Men många blir också utslitna i förtid, både fysiskt och psykiskt. Det är kostsamt både för individer och för samhället. Vi måste skapa ett arbetsliv där fler kan jobba längre.

Ylva Johansson berörde också det som var temat för dagen; stress i arbetslivet. Hon talade om dagens flexibla arbetsliv och konsekvenserna av det.

– Flexibilitet är i grunden något väldigt positivt. Det var inte bättre förr då man var mycket mer bunden till sin fysiska arbetsplats. Men det finns baksidor. Att kunna gå tidigare på fredagen är skönt men att koppla upp sig på söndag kväll för att jobba kan vara stressande. Vi behöver en förnyad diskussion tillsammans med parterna om de här frågorna, sa hon.

Marianne Zetterblom

Taggar: ArbetsmiljöarbeteSkyddsombud