Publicerad 19 juni 2014

Sämre arbetsmiljö för unga kvinnor

Unga kvinnor upplever att arbetsmiljön blivit sämre. Det visar en rapport som Arbetsmiljöverket nyligen släppt.

Enligt Arbetsmiljöverkets stora arbetsmiljörapport som de gör vartannat år är det bland unga kvinnor i åldrarna 16-29 år som de största försämringarna finns jämfört med 2011 års undersökning. Olust att gå till jobbet och svårt att sova på grund av jobbtankar är problem som ökar. Flera unga kvinnor rapporterar också att de känner sig uttröttade i kroppen.

– Utvecklingen är oroväckande. De unga är vår framtid, och de måste ha en god arbetsmiljö för att hålla ett helt arbetsliv. Arbetsgivarna behöver arbeta kraftfullt för en förändring. Grunden är alltid ett bra förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Bernt Nilsson, tillförordnad generaldirektör på Arbetsmiljöverket, i en kommentar.

För män i samma åldersgrupp (16-29 år) verkar utvecklingen gå i motsatt riktning. I alla fall när det gäller den fysiska arbetsmiljön. Männen har färre tunga lyft och utsätts inte för buller och kyla i samma utsträckning som tidigare.

Många känner oro för jobbet på sin fritid enligt undersökningen. 27 procent av kvinnorna och 19 procent av männen i alla åldersgrupper har svårt att sova varje vecka på grund av jobbet. Cirka hälften (46 procent) har svårt att koppla bort tankar på jobbet när de är lediga. Bland kvinnliga grundskolelärare är siffran 81 procent.

Ungefär en tredjedel av de sysselsatta har kroppsliga besvär som ont i nacke, axlar och knän på grund av jobbet.

Till Arbetsmiljöverkets pressmeddelande

Marianne Zetterblom

Taggar: Må braPsykisk hälsa