Publicerad 4 november 2014

Unga skadas oftast av maskiner

Varje år skadas cirka 1 000 personer allvarligt av maskiner och lyftanordningar på jobbet. De flesta olyckorna ger skador i fingrarna och händerna. Det visar en ny rapport från AFA försäkring.

Olyckor med maskiner är, efter fallolyckor, den vanligaste skadetypen vid allvarliga olycksfall på svenska arbetsplatser. Maskinolyckorna inträffar ofta inom verkstadsindustrin och inom olika bygg- och anläggningsverksamheter. Det framkommer i en rapport från AFA Försäkring där 13 256 olyckor som inträffat de senaste fem åren studerats. Rapporten visar att hela fyra av fem skador leder till medicinsk invaliditet.

– Många skador med maskiner inträffar för att en anställd fastnar med handen eller fingrarna i maskinen. Det är också vanligt att man fastnar eller slinter med ett verktyg då det också är fingrarna, händerna eller handlederna som skadas, berättar Michel Normark, chef för analys och försäkringsvillkor vid AFA Försäkring.

Unga i åldrarna 16-25 år är utsatta för en högre skaderisk jämfört med andra åldersgrupper. Risken är allra störst vid metallhantverk, reparatörsarbete och processoperatörsarbete. Även bland äldre personer är risken hög för att skadas inom vissa yrkesgrupper, till exempel vid bygg- och anläggningsarbete samt maskinoperatörs- och monteringsarbete. De flesta som drabbas är män.

– Anledningen till att yngre skadas i större omfattning kan bero på att de har ett högre riskbeteende. Men även på hur introduktionen fungerar och att erfarenhet ger kännedom om vad som är farligt, säger Michel Nordmark.

I rapporten återges några händelseförlopp när olika skador inträffat; "Jag klöv en planka med en klyvsåg. Plankan hugger fast i sågens klinga och ändrar riktning. Min hand åkte in i klingan." säger en 20-årig byggnadsträarbetare och inredningssnickare.

"Borren högg fast i arbets­stycket och arbetsstycket började rotera varvid

tummen klämdes mellan arbetsstycket och skruv­städet, och skars upp på utsidan av tumleden." säger en 45-årig maskinoperatör och montör.

Men trots allt har andelen skador med fasta maskiner minskat de senaste åren, enligt rapporten. Det kan bero på flera saker – teknikutveckling, automatisering och minskad produktion – vilket sammantaget inverkar på antalet olyckor.

Hela rapporten finns här:

Peter Rehnfeldt

Taggar: Arbetsolyckor och arbetsskadorSäkerhetGenerationer