Väktare i garage

Publicerad 21 augusti 2014

Väktare dåliga på egen säkerhet

Arbetsmiljöverket har inspekterat 48 företag i bevakningsbranschen i norra Sverige. Resultatet blev att nästan 90 procent av företagen fick krav på sig att förbättra arbetsmiljön för sina anställda.

Bevakningsbranschen är utsatt och anmäler nästan dubbelt så många arbetsskador årligen jämfört med övriga branscher – 11 per 1 000 sysselsatta, jämfört med genomsnittet 6 per 1 000 sysselsatta. Främst handlar det om skador orsakade av hot och våld från utomstående, samt fall- och halkolyckor.

– Att det finns brister har säkert olika orsaker beroende på företag. De större företagen har ofta rutiner för att systematiskt undersöka sin arbetsmiljö, men kanske inte använder dem av olika skäl. Medan de mindre kanske inte ens har rutiner, säger Carina Andersson, Arbetsmiljöverkets region Nord, projektledare för tillsynsinsatsen.

De inspekterade företagens anställda jobbar inom olika typer av verksamheter. De bevakar parkeringar, affärer, buss- och tågstationer eller har uppdrag som arrestvakter. De assisterar personal inom psykiatrisk vård och bevakar företag, skolor, butiker och gallerior. Uppdragen utförs dygnet runt och ofta jobbar den anställde ensam. Riskerna ser olika ut beroende på uppdragets utformning. Men Arbetsmiljöverkets inspektion visade på stora brister i riskbedömningarna – ett av fem företag hade inte bedömt riskerna på platsen där de utför sitt uppdrag. Lokaler eller platser som kunden alltså ansvarar för. Lika många saknade rutiner för att rapportera olycksfall.

– Man är riskmedveten utifrån att man till exempel ska gripa någon i en butik, och vet hur man ska agera för att det inte ska bli en våldssituation. Men butiken kan sakna kunskap om hur rummet för omhändertagande bör se ut för att vara säkert. Väktarna eller ordningsvakterna är därför beroende av att kunden förstår att om de har knivar eller saxar i rummet så är det en risk för väktaren, säger Carina Andersson.

Andra brister som inspektionen uppmärksammade rörde första hjälpen, krisstöd, psykosocial arbetsmiljö, arbetsmiljökunskap för chefer och praktiska saker som skyddsskor, brandskydd och läkarundersökningar för dem som jobbar natt. Av de 130 krav som inspektionen resulterade i berörde vart tredje det förebyggande systematiska arbetsmiljöarbetet. Enligt Arbetsmiljöverket skulle många brister kunna förebyggas om säkerheten för personalen i bevakningsföretagen lyftes fram redan när avtalen med kunden tecknades.

– Det är viktigt att öka medvetenheten i branschen, som ibland har sådant fokus på att hjälpa och stötta andra att de glömmer bort att de har egna risker. Och redan vid våra uppföljningar efter inspektionerna kan vi se att arbetsmiljön faktiskt har blivit mycket bättre, säger Carina Andersson.

 

Fakta

Bevakningsbranschen sysselsätter 16 300 personer, 72 procent av dem är män. Efter anställda i sluten psykiatrisk vård är män i bevakningsbranschen den näst mest utsatta gruppen när det gäller hot och våld på jobbet. Cirka 50 arbetsskador anmäls årligen sedan 2009. Inspektionen gjordes i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna och Gävleborg

Carin Hedström

Taggar: Hot och våldSäkerhet