2015

67 artiklar

Utmaningen att få alla att agera

2015-12-29

Hon önskar att hennes jobb inte behövdes och ser sitt arbete som hjälp till självhjälp. Erika Werdler Skoglund är arbetsmiljösamordnare på byggföretaget NCC som har infört nollvision för olyckor och som satsar stort på att förändra säkerhetskulturen.

Kvinnor mer utsatta för hot och våld

2015-12-21

Nästan var tionde allvarlig arbetsolycka i Sverige beror på hot och våld. Kvinnor är mer drabbade än män och särskilt utsatta är unga kvinnor. Det visar en ny rapport från AFA Försäkring.

Många risker i stallet

2015-12-17

Stallet är en riskfylld arbetsmiljö. Många stall saknar ett förebyggande arbetsmiljöarbete och tar inte hänsyn till att det ofta är minderåriga som jobbar där. Det visar en inspektionsinsats som Arbetsmiljöverket gjort under året.

Ett stort rum – nya kontorstrenden

2015-12-16

Alla anställda i samma rum. Det är en av de senaste kontorstrenderna som bland annat har sitt ursprung i Facebooks huvudkontor i San Francisco. I Sverige har Astra Zeneca nyligen invigt en 350 kvadratmeter stor lokal där anställda kan träffas över avdelningsgränser och utbyta idéer.

Trygghet när olyckan är framme

2015-12-15

Den senaste tidens oro i omvärlden gör krisplanering extra aktuell på många arbetsplatser. Med en handlingsplan kan skadan av en kris minska – samtidigt som trygghet och lugn ökar i organisationen.

Skyddsombud ger arbetsmiljön underkänt

2015-12-10

Ett av fyra arbetsmiljöombud anser att den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen är dålig. Det visar Unionens årliga kartläggning Arbetsmiljöbarometern.

Stor satsning på arbetsmiljöutbildning

2015-12-09

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar hela 75 miljoner kronor på att få fler skydds- och arbetsmiljöombud samt chefer att utbilda sig inom arbetsmiljö. Satsningen ska pågå i tre år och omfattar både grund- och fördjupningsutbildningar.

Ställ er frågan: varför gör vi det här?

2015-12-02

Ljudduschar maskerar störande ljud

2015-12-01

De störande ljuden i öppna kontorslandskap kan vara många – och de påverkar hur vi mår och presterar. Ett sätt att få bort störande ljud är paradoxalt nog att lägga på bakgrundsljud i kontorslandskapet.

Afterwork på nytt sätt fick fler att delta

2015-11-20

När kollegor träffas för en öl efter jobbet skapas samhörighet och vi-känsla. Men hur gör man för att motverka att alkoholen hamnar i centrum eller att kollegor känner sig utestängda? App-företaget Apegroup tog hjälp av en stafettpinne för att uppdatera sin afterwork – och trivseln och uppslutningen ökade rejält.

För lite att göra skapar ohälsa

2015-11-12

Att ha för lite att göra på jobbet skadar självbilden på sikt. Men att prata om det är svårt eftersom det är tabubelagt att vara undersysselsatt. Det säger Christian Bourion, en fransk professor i ekonomi som studerat fenomenet bore-out.

Nya råd om hantering av skärvätskor

2015-11-09

Anställda inom verkstadsindustrin som använder skärvätskor drabbas ofta av luftvägsbesvär som orsakar långa sjukskrivningar. Nu har IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med åtta företag tagit fram åtgärder som ska minska risken för problem med luftvägarna.

Arbetsplatserna kan för lite om att förebygga stress

2015-10-23

Över hälften av de inspekterade arbetsplatserna gör för lite för att förebygga och hantera ohälsosam stress. Det visar Arbetsmiljöverkets granskning, som presenterades på Arbetsmiljöriksdagen.

Vi vill alla känna oss utvalda

2015-10-21

Krav får skolor att stoppa prao

2015-10-13

Arbetsmiljöverket inspekterar just nu skolor i hela landet – inspektioner som lett till att vissa skolor valt att skippa praon för eleverna.

En av fyra missar riskbedömning

2015-09-25

Ett av fyra företag missar att göra riskbedömning. Det visar en undersökning där skyddsombud, säkerhetsansvariga och chefer intervjuats.

Ödmjukhet säkrast bland asfalt och betong

2015-09-24

Att bygga ut E4:an med ytterligare körfält och ge Vasamuseet ett nytt 1500 kvadratmeter stort lutande tak är projekt som ställer höga krav på säkerhet. Och en av dem som bidrar till att göra jobben säkra är huvudskyddsombudet Ove Skagerström.

En av fem lärare utsatt för våld

2015-09-18

En av fem lärare har under det senaste året hotats av en elev och lika många har utsatts för någon form av våld från en elev. Det visar en ny undersökning om lärarnas arbetsmiljö.

Faluföretag testar sex timmars arbetsdag

2015-09-16

Det handlar inte om att ta reda på om det går – utan att ta reda på hur det kan göras. Det säger Gabriel Alenius, en av delägarna till produktionsbyrån Background i Falun, som nu går från åtta till sex timmars arbetsdag.

Nya riktlinjer ska minska psykisk ohälsa

2015-09-14

Psykisk ohälsa ökar och är i dag en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Nu har forskare vid Karolinska institutet tillsammans med föreningen Sveriges företagshälsor tagit fram nationella riktlinjer för hur psykisk ohälsa på jobbet kan förebyggas.

Likabehandlingsarbete kräver tid

2015-09-10

Sensus Västra Sverige har utsetts till årets HBTQ-vänligaste arbetsplats 2015. Kompetensutveckling av ledning och medarbetare är en insats som bidragit till priset tror Kay Rönn, regionchef på Sensus.

Våga vara öppen på jobbet

2015-09-03

Alla vinner på ett arbetsklimat som är öppet och inkluderande. Men fortfarande finns stor okunskap och fördomar om hbtq-personer i arbetslivet. Transpersoner är mest utsatta. Arbetsliv har träffat Alexandra Larsson, major i flygvapnet och öppet transsexuell.