Publicerad 12 januari 2015

Allt fler journalister hotas

Hot mot journalister är ett högaktuellt ämne sedan förra veckans brutala terrordåd mot den franska satirtidningen Charlie Hebdo. Nu visar en färsk undersökning från Journalistförbundet att hot och kränkningar ökar även mot svenska journalister.

Undersökningen visar att 8,1 procent av de som svarat på Journalistförbundets enkät utsatts för kränkningar, påtryckningar och trakasserier från sina läsare/lyssnare/tittare under förra året. År 2013 var motsvarande siffra 5,7 procent. Var fjärde journalist uppger att de i någon grad låtit bli att skriva om ämnen som följd av att de blivit utsatta för hot och trakasserier.

– Närvaron av ökad självcensur är uppenbar. Här har såväl mediebranschen som polismyndigheterna ett ansvar att arbeta aktivt för att förebygga påtryckningar mot journalister och skydda dem som utsätts för hot, säger Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling i en kommentar.

Enkäten visar också att kränkningar och hot mot journalister sällan polisanmäls. År 2014 polisanmäldes 9,9 procent (8,8 procent 2013) av kränkningarna och hoten. Av de hot som polisanmäls är det få som leder vidare till rättegång. Enligt undersökningen lade polisen ner förundersökningen i över hälften (54,1 procent) av de 112 polisanmälda hoten.

I fredags skrev kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) på debattsidan i Dagens Nyheter att Brottsförebyggande rådet fått i uppdrag att kartlägga hot, våld och trakasserier mot personer "med uppdrag eller anställningar av särskild betydelse för det demokratiska samhället". Dit räknar ministern journalister, förtroendevalda politiker och tjänstemän samt anställda inom rättsväsendet.

Totalt deltog 2 276 journalister i Journalistförbundets undersökning.

Förebygg hot och trakasserier

  1. Gör en handlingsplan hur företaget ska arbeta om en medarbetare utsätts för hot eller kränkningar. Handlingsplanen ska gälla oavsett om hotet riktas mot en fast anställd, frilans eller bemanningsanställd som utför uppdrag åt tidningen.
  2. Polisanmäl och synliggör förekomsten av hot mot journalister. Om polisanmälningar inte görs riskerar problemet att bli osynligt. Samtidigt ska största möjliga hänsyn tas till den direkt hotade journalisten. Det är hotet som sådant som bör göras synligt.
  3. Följ upp alla polisanmälda hot mot journalister.

Källa: Journalistförbundets riktlinjer för hur hot och trakasserier kan förebyggas

Marianne Zetterblom

Taggar: