Publicerad 8 maj 2015

Tillgängligheten ska bli bättre

Tillgänglighet

Under april till juni ska Arbetsmiljöverket besöka arbetsplatser runt om i landet för att ta reda på hur det ser ut med tillgängligheten för funktionsnedsatta. Sedan årsskiftet ingår bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.

Under tre månader ska Arbetsmiljöverket granska och informera om tillgänglighet för funktionsnedsatta. Skolan, tillverkningsindustri samt vård- och omsorg är exempel på branscher som ska granskas.

Funktionsnedsättning handlar inte enbart om rörelsehinder utan också om syn- och hörselnedsättning, läs- och skrivsvårigheter samt problem med koncentration och minne.

– Psykiska, sociala och kognitiva funktionsnedsättningar syns inte. Genom våra inspektioner vill vi göra det  osynliga synligt, och höja kunskapen hos arbetsgivarna om vad som behövs för att öka tillgängligheten, säger Charlotta Håkansson, arbetsmiljöinspektör och projektledare i en kommentar.

Minskad sjukfrånvaro och ökad trivsel är några positiva effekter av att tillgängligheten förbättras. Produktionen kan också öka när de anställda inte längre behöver lägga energi på att parera hinder i arbetsmiljön, säger Charlotta Håkansson.

Totalt kommer 500 arbetsgivare att inspekteras mellan april-juni.

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: Arbetsmiljöarbete