Publicerad 23 oktober 2015

Arbetsplatserna kan för lite om att förebygga stress

Arbetsmiljöriksdagen

Över hälften av de inspekterade arbetsplatserna gör för lite för att förebygga och hantera ohälsosam stress. Det visar Arbetsmiljöverkets granskning, som presenterades på Arbetsmiljöriksdagen.

Hotell, restauranger, förskolor och öppenvårdsmottagningar hör till det som Arbetsmiljöverket har granskat inom ramen för den tvååriga EU-kampanjen "Friska arbetsplatser förebygger stress". Riskabel stress vid exempelvis advokat- och redovisningsbyråer, medier, IT-bolag och religiös verksamhet har också satts under luppen.

I år har myndigheten besökt närmare 1 600 arbetsplatser. Man har bland annat tittat på om det finns faktorer i arbetet som kan leda till arbetsrelaterad stress och om arbetsgivaren har rutiner för att hantera problemen och för att förebygga dem i framtiden.

I över hälften av fallen fanns det brister som gjorde att myndigheten ställde krav på arbetsgivaren. I hotell- och restaurangbranschen, inom förskolan och i religiös verksamhet fick en särskilt hög andel krav från Arbetsmiljöverket.

Det vanligaste var att verksamheterna brast i sin bedömning av riskerna. De hade inte koll på vilka faktorer i arbetsmiljön som kan leda till ohälsosam stress. I förskolan handlade det till exempel om brist på tid för att möta barnens behov och om buller. Inom vårdsektorn var det vanligt att databaserade journalsystem och liknande skapade stress. På revisionsbyråerna fanns stresstoppar i bokslutstider.

Många arbetsplatser kritiserades också för att de inte vidtog de åtgärder som behövdes för att lösa problemen.

Mycket handlar om okunskap hos arbetsgivarna, enligt den svenska projektledaren Britt-Marie Henriksson. För att kunna förebygga arbetsmiljörelaterad stress behöver man veta vilka riskfaktorerna är.

– Arbetsmiljörelaterad stress ska hanteras inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det gäller att få in riskfaktorerna om stress som en riskkälla bland alla andra på arbetsplatsen, sa hon på Arbetsmiljöriksdagen i Stockholm.

Ohälsosam stress på jobbet kan att uppstå när kraven i arbetet är större än de resurser som arbetstagaren har för att hantera dem. En obalans mellan krav och resurser ökar risken för stress och på sikt för ohälsa.

Irene Wennemo, statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, beskrev den ökande psykiska ohälsan, som en stor och svår fråga. Den drabbar framför allt anställda inom vård, omsorg och andra kontaktyrken – och dessutom allt yngre arbetstagare.

Den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö blir ett viktigt verktyg för arbetsplatserna, ansåg Irene Wennemo. Det visar att stressproblematiken ska angripas med samma instrument som tidigare använts på andra arbetsmiljöproblem i Sverige.  

– Det här är ett socialt och organisatoriskt problem som vi kan lösa, sa Irene Wennemo. Det handlar inte om svaga individer, utan om något i din arbetsmiljö som gör att du kan drabbas.

Taggar: StressPsykisk hälsa