Publicerad 12 november 2015

För lite att göra skapar ohälsa

Sysselsättning

Att ha för lite att göra på jobbet skadar självbilden på sikt. Men att prata om det är svårt eftersom det är tabubelagt att vara undersysselsatt. Det säger Christian Bourion, en fransk professor i ekonomi som studerat fenomenet bore-out.

I Frankrike håller utbrändhet, på att få status som yrkessjukdom. Motsatsen, att ha för lite att göra, diskuteras sällan eftersom det i Frankrike anses skamligt att ha för lite att göra.

– Utbrändhet uppfattas som resultatet av för mycket arbete, vilket är oerhört värdesatt i det franska samhället. Att man mår dåligt för att man har tråkigt ses som ett uttryck för lathet, vilket är extremt negativt, säger Christian Bourion, professor i ekonomi vid handelsskolan ICN Business School Nancy-Metz, och redaktör för en tidskrift om psyko-sociologi.Christian Bourion

Under den senaste tiden har hans studier av bore-out väckt uppmärksamhet i franska medier. Tillståndet är betydligt mer utbrett än man tidigare trott. Studier visar att 30 procent av löntagarna i Frankrike har alldeles för lite att göra på sina jobb. Christian Bourion säger att undersysselsättning på arbetsplatser existerade tidigare, men att problemet har vuxit och att konsekvenserna för individen är större i dag än förr.

– Tidigare var familjen, eller att skydda familjen, den främsta spegeln man använde sig av för att ge sig själv ett existensberättigande. I dag värderar man sig själv genom sitt arbete. Det är genom arbetet man skapar sig en personlighet och en självbild. Att ha ett arbete och få en lön utan att man gör någonting blir till en katastrof och är en källa till självförakt, säger han.

– Men det är särskilt utbrett inom delar av den offentliga sektorn. Framförallt bland löntagare på regionala och lokala förvaltningar, säger han.

Förklaringarna är flera, enligt den franske professorn. Ny teknologi eller en ny organisation kan till exempel leda till att en tjänst successivt har tömts på sitt innehåll. Eller att den aldrig har fått ett tydligt uppdrag.

– Politiker följer trender och beslutar att skapa en ny verksamhet, och man anställer personer. Men sedan händer ingenting.

Begreppet bore-out myntades för åtta år sedan av de två schweiziska konsulterna Philippe Rothlin och Peter Werder. De förklarade att problemet framförallt förorsakas av en dålig arbetsledning.

Men Christian Bourion håller inte med om den analysen. Han anser att det största problemet är att en stelbent arbetslagstiftning sätter käppar i hjulet även för de bästa chefer.

– Det går inte att skylla alla problem på undermåligt ledarskap. Det är oerhört svårt att göra sig av med löntagare i Frankrike idag. De offentliganställda går inte ens att säga upp, och de är svåra att flytta på, hävdar han.

Påståendet får inte oväntat fackliga ledare i Frankrike att se rött.

– Visst går det att förflytta offentliganställda. Det görs hela tiden, säger Brigitte Jumel som är generalsekreterare för facket CFTD:s federation för offentliganställda.

Hon säger att påståendena om att många av hennes kollegor skulle vara undersysselsatta bygger på fördomar och en stereotypisk bild av privilegierade ”funktionärer”.  

– Såklart att det kan finnas en och annan person som har för lite att göra. Men i allmänhet är det tvärtom. Många har tvärtom en tung arbetsbörda. Bland de offentliganställda finns ju många olika yrken, som sjukhuspersonal, poliser, lärare och brandskårsanställda, som knappast rullar tummarna.

Taggar: ArbetsklimatPsykisk hälsa