Publicerad 13 april 2015

Datorer tar över tjänstemannajobb

Datorisering

Det är inte bara låglönejobb inom industrin som försvinner med en ökad datorisering. Näst på tur står nu medelinkomstjobb som innehåller många rutinuppgifter, enligt en ny studie. 

En studie om hur det ökade användandet av datorer påverkat jobb och löner i Sverige sedan mitten av 1970-presenterades nyligen av nationalekonomerna Adrian Adermon och Magnus Gustavsson.

– Medelinkomstjobben har blivit allt färre, vilket är en följd av digitaliseringen. Det är framför allt jobb med rutinuppgifter som försvunnit, till exempel växeltelefonister, montörer och bokföringsarbete, sa Magnus Gustavsson när studien presenterades vid ett seminarium ordnat av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS.

En tudelning av den svenska arbetsmarknaden har också blivit tydligare, där allt fler personer har antingen en högre lön eller en lägre, jämfört med tidigare.

Sedan 1990 har höglönejobben ökat med 150 000. Samtidigt har lika många medelinkomstjobb försvunnit. Antalet låginkomstjobb har varit i stort sett oförändrat, enligt Magnus Gustavsson. Under samma tidsperiod har många arbeten förändrats och kräver nu mer datorkunskaper. Att jobba som till exempel sekreterare, läkare eller med logistik innebär många nya arbetsuppgifter. Flera andra yrkeskategorier kan också komma att förändras framöver.

– Just nu utvecklas översättningsprogram snabbt vilket kan inverka på arbetet för översättare. Genom att ta tillvara tidigare översättningar blir tekniken mer utvecklad och kan utföra en allt större del av jobbet, berättade Magnus Gustavsson.

De jobb som sannolikt inte kommer att ersättas av datorer är allt från att jobba med människor till att jobba med att ta fram lösningar på olika problem. Servicejobb, som kräver sociala och emotionella förmågor, har hittills inte påverkats särskilt mycket av teknikutvecklingen.

– Den datoriserade hemhjälpen är det sista vi kommer att se, sade Magnus Gustavsson.
Studier i flera länder visar samma resultat som i Sverige. I bland annat USA, Storbritannien och Tyskland har antalet höglöne- och låglönejobb ökat i jämförelse med medellönejobben. Digitaliseringen är även där en av de främsta teorierna till förändringen.

Taggar: KompetensITInnovationer