Publicerad 10 juni 2015

De toppar listan över sjukskrivna

Sjukskrivningar

Servicepersonal samt anställda inom vård och omsorg löper störst risk att bli sjukskrivna. Det visar en sammanställning som Försäkringskassan gjort.

Anställda inom servicenäringen har högst andel sjukskrivna, 233 sjukfall per tusen anställda år 2014. Därefter kommer vård- och omsorgspersonal med 171 sjukfall per tusen anställda. Här finns yrken som barnskötare, undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, skötare och vårdare.

Omsorgsyrken som kräver längre utbildning, som förskolelärare och fritidspedagoger, har också hög sjukfrånvaro. Förskolelärare hade 160 sjukfall per tusen anställda och fritidspedagoger 141 sjukfall per tusen anställda förra året.

Specialistsjuksköterskor, socialsekreterare och psykologer är andra exempel på yrken som kräver lång utbildning och som har många sjukfall. Specialistsjuksköterskor hade 135 sjukfall per tusen anställda. Psykologer och socialsekreterare hade 136 sjukfall per tusen anställda. Här finns också den största ökningen i sjukfall med 21 procent mellan 2012 och 2014 vilket är dubbelt så mycket som i vård- och omsorgsyrkena.

Städare har fortfarande hög andel sjukskrivna, 147 sjukfall per tusen anställda, men jämfört med andra servicearbeten ökar sjukskrivningarna inte lika mycket.

För samtliga yrken är antalet sjukfall 103 per tusen anställda och ökningstakten ligger på 9,5 procent mellan 2012 och 2014.

Taggar: Arbetsolyckor och arbetsskador