Publicerad 4 februari 2015

Det som känns men inte syns

När det gäller att förbättra den fysiska arbetsmiljön finns väl beprövade rutiner. De flesta har hört talas om skyddsrond och har en bild av vad det innebär. Men värre är det med det som känns men inte syns. Stress och psykisk ohälsa är som bekant ett växande problem i dagens arbetsliv.

 Enligt siffror från Arbetsmiljöverket har antalet arbetssjukdomar relaterade till stress ökat med 30 procent de senaste fem åren. Ändå saknar sex av tio arbetsgivare rutiner för att förebygga ohälsosam stress. Vi vill naturligtvis dra vårt strå till stacken för att råda bot på det.

På sid 38 i detta nummer finns en praktisk vägledning i hur man steg för steg undersöker, åtgärdar och följer upp den psykosociala arbetsmiljön.  Den är gjort på önskemål av våra läsare. Hoppas den kan komma till nytta!

En annan sak som jag hoppas ska underlätta ditt viktiga arbete med arbetsmiljön är att Arbetsliv snart får en ny fin webb som går att läsa lika bra oavsett om du surfar på mobilen på väg till jobbet eller om du sitter framför din fasta dator. Genom att mobilanpassa vår webb hoppas vi nå fler läsare och göra våra tips och verktyg kring arbetsmiljö ännu mer tillgängliga. Så håll utkik!

Marianne Zetterblom

Taggar: