Publicerad 18 september 2015

En av fem lärare utsatt för våld

Hot och våld

En av fem lärare har under det senaste året hotats av en elev och lika många har utsatts för någon form av våld från en elev. Det visar en ny undersökning om lärarnas arbetsmiljö.

Enligt undersökningen har 20 procent av lärarna fått ta emot knuffar, slag eller annan typ av våldsamhet det senaste året. 21 procent har upplevt att en elev varit hotfull. Vanliga källor till konflikter är när lärare ber elever stänga av sina mobiltelefoner eller när lärare ber stökiga elever att lämna klassrummet.
Hela 64 procent av lärarna har upplevt att elever slagits med varandra på skolans område och 32 procent att elever slagits i klassrummet.

En tämligen stor del av lärarna uppger att de inte har tillräckliga befogenheter för att hantera elever som stör undervisningen eller på annat sätt missköter sig. Till exempel uppger 43 procent av lärarna att de inte har tillräckliga befogenheter för att ge reprimander eller anmärkningar till en elev som missköter sig.

Bo Jansson ordförande för Lärarnas Riksförbund är inte förvånad över resultaten i undersökningen. Att hot och våld i skolan ökar är en tydlig trend. Men en annan tydlig trend är enligt Bo Jansson att anmälningar från elever och föräldrar om kränkningar har ökat. Enligt en undersökning som Lärarnas Riksförbund gjorde i våras uppger var fjärde lärare att de inte vågar ingripa mot stökiga elever av rädsla för att själva bli anklagade.

– Skolledningar och huvudmän är alldeles för snabba med att komma med kritik och säga "så här får det inte gå till" när de får en anmälning från en elev. Innan man utrett vad som hänt plockas läraren bort från undervisningen. Sen visar det sig i de allra flesta fall att läraren gjort rätt men personen ifråga är ändå körd, säger Bo Jansson.

Han anser att skolledningarna behöver bygga upp tydliga rutiner för hur de ska hantera hot och våld på skolorna.

– Skollagen skärptes 2011 och enligt den har en lärare rätt att be en elev lämna klassrummet. Lärare har både en rättighet och en skyldighet att ingripa när elever är stökiga och stör undervisningen. Min erfarenhet som lärare i högstadiet säger också att i princip alla klasser vill ha tydliga regler och de ser de vuxna som den främsta garanten för att reglerna följs, säger Bo Jansson.

Matz Nilsson, förbundsordförande på Skolledarna, håller med om att det är viktigt med tydliga regler för hur skolor ska hantera stökiga elever, Regler som skolan informerar föräldrar och elever om.

– Det är mycket allvarligt att så många lärare utsätts för hot och våld och att problemet ökat de senaste åren. Det är oerhört viktigt att man följer de regler och normer som tagits fram gemensamt. Vår policy är också att hot och våld alltid ska polisanmälas, säger han.

Totalt har 2 925 lärare i grundskolan och gymnasiet svarat på undersökningen som genomförts under sommaren av Lärarbarometern.

Ladda ner undersökningen: 

Taggar: Hot och våld