Publicerad 15 december 2015

Ett stort rum – nya kontorstrenden

Kontor

Alla anställda i samma rum. Det är en av de senaste kontorstrenderna som bland annat har sitt ursprung i Facebooks huvudkontor i San Francisco. I Sverige har Astra Zeneca nyligen invigt en 350 kvadratmeter stor lokal där anställda kan träffas över avdelningsgränser och utbyta idéer.

Genom att uppmuntra till samtal över avdelningsgränserna vill företaget öka kreativiteten och innovationsgraden, men även bidra till en ökad öppenhet och få de anställda att bryta invanda tankemönster. Jenny Sundqvist är site-chef på anläggningen som har 2 500 anställda och hon är mycket nöjd med resultatet hittills.

– Trots att vårt Coffee Lab, som vi har valt att kalla det, är relativt nyinvigt ser vi redan nu att det används flitigt, både för informella möten, individuellt arbete, pauser och presentationer. Dessutom har vi har sett en ökad interaktion mellan avdelningarna vilket är precis vad vi vill uppnå, säger hon.

Sammanlagt 175 personer får plats i lokalen som är utformad för att passa både planerade och oplanerade möten. Detta förstärks genom att det till exempel finns långbord som gör att man helt enkelt måste sitta tillsammans med andra människor.

Alla människor gillar ju inte att jobba eller fika tillsammans. Hur tillmötesgår ni deras önskemål?

– Coffee Lab är ett av de många alternativ som finns på AstraZeneca Göteborg för att mötas eller jobba. Alla anställda har också tillgång till tysta rum, enskilda skrivbord, konferensrum i varierande storlek, grupprum och matsal, säger Jenny Sundqvist som tillsammans med sina kollegor kommer att jobba vidare på att hitta nya sätt för att öka samarbetet och innovationsgraden på företaget.

Framöver kommer man att jobba mer med att modernisera sina traditionella kontorsmiljöer.

– Våra olika siter runt om i världen ser mycket olika ut beroende på storlek och land. I Cambridge bygger vi till exempel upp en forskningsenhet där det finns många spännande tankar kring öppenhet och hur allmänheten ska kunna få insyn i forskningen.

Taggar: MötenInnovationer