Publicerad 12 mars 2015

Fall vanligaste olyckstypen

Fallolyckor

Fall är den vanligaste orsaken till allvarliga arbetsolycksfall. Bland kvinnor inom kommun och landsting är fall den vanligaste olyckstypen. 

Bland kvinnor i kommun- och landstingssektorn utgör fallolyckor hela 46 procent av alla skador. Störst risk löper kvinnor i åldersgruppen 56-64 år. Det visar en ny rapport från AFA Försäkring.

– Den vanligaste fallolyckan sker utomhus och under november till mars. Många halkar på väg till eller från brukare. Men det sker också att man halkar på hala golv i sjukhuskorridoren eller ramlar i en trappa, säger Anna Weigelt, analytiker på AFA Försäkring.

Fallolyckor får ofta allvarliga konsekvenser. AFA:s rapport visar att de leder till minst en månads sjukskrivning. Den vanligaste konsekvensen av en fallolycka är fraktur på arm eller ben. Hälften av alla fallolyckor leder till bestående men i form av försämrad funktionalitet. 

Rapporten baseras på ärenden som har gett ersättning från trygghetsförsäkring vid arbetsskada för kommuner och landsting under 2008-2013.


Ladda ner rapporten:

Taggar: Arbetsolyckor och arbetsskador