Spelar spel på jobbet

Publicerad 9 juni 2015

Får man leka på arbetstid?

Självklart, anser Bruno Carlsson som är vd på ett spelföretag i Malmö, ett företag som utvecklar sällskapsspel. Varje måndagsmorgon inleds med att personalen samlas kring nya brädspel. Såväl vd som de anställda är överens om att detta förbättrar det sociala samspelet på arbetsplatsen.

Metoden kallas gamification, eller spelifiering, och är ett beprövat sätt att engagera och motivera medarbetare.

Bruno Carlsson, vd på Wow What a world of Entertainment, ett företag som utvecklar sällskapsspel, anser att den halvtimmes arbetstid som hans företag förlorar varje vecka har han igen flera gånger om.

–  Vi verkar i en bransch där det är viktigt att medarbetarna är delaktiga i alla viktiga beslut. Jag brukar säga att det är inte deras rättighet att säga vad de tycker, det är deras skyldighet. Därför måste vi ha en öppen företagskultur där det är högt i tak, och det enda sättet att lyckas med det är att vi verkligen lär känna varandra, säger han.

För flera år sedan insåg han att det bästa sättet att göra detta var att skapa aktiviteter där man på ett avslappnat sätt inte bara kunde umgås utan även släppa sina masker. Själv hade han testat att spela improviserad teater på olika kurser och erfarenheterna därifrån gav mersmak.

– Det handlar om att våga bjuda på sig själv för att på så sätt låta andra ta del av de dolda talanger man har. Nu har vi schemalagt en halvtimme varje måndagsmorgon med brädspelande som har samma effekt. Vi umgås på samma nivå, de roller vi har på företaget suddas ut och det gör att vi lär känna varandra som personer. Ibland kan det bli ett lite väl uppskruvat tempo och tonläge här på jobbet och då är det en trygghet att vi vet var vi har varandra. Det blir helt enkelt lättare att hantera olika typer av konflikter och snabbt hitta lösningar på dem, säger han.

Erik Berntson är forskare i arbetsorganisationspsykologi vid Stockholms universitet och har studerat hur de sociala relationerna fungerar i dagens arbetsliv. Han är övertygad om att det är viktigare än någonsin att skapa tydliga strukturer för att kunna stötta och avlasta varandra. För att de sociala relationerna ska fungera och blomstra krävs det såväl personligt engagemang som strukturella förändringar.

– Arbetslivet har förändrats och vi ser att de sociala relationerna fått ta allt mer plats. Arbetsgivarna vill ha utåtriktade medarbetare, även när de söker anställda till yrken som inte alls har en social karaktär, säger han och tillägger att det ökade fokuset på just det sociala samspelet ställer nya krav på arbetsplatserna.

Även om trevliga fikastunder inte ska underskattas när det gäller att bygga och förbättra sociala relationer är det ännu viktigare att arbeta långsiktigt och målmedvetet.

– I stället för att enbart fokusera på hur roligt man kan ha tillsammans är det bättre att investera tid och pengar i hur man fungerar tillsammans, säger han.

I ett långsiktigt perspektiv handlar det om att skapa och systematisera strukturer där medarbetarna kan stötta varandra vid olika typer av konflikter eller andra typer av påfrestande händelser.

– Det kan handla om att ha tydliga rutiner för hur man kan få hjälp inom organisationen till att anordna regelbundna och gemensamma möten där alla får komma till tals, antingen via de fackliga klubbarna eller på de olika enheterna. Om medarbetarna mår bra påverkas de mindre av jobbiga situationer som till exempel otrevliga kunder, omorganisationer eller tillfälliga arbetstoppar, säger Erik Berntson som menar att när man ska förbättra de sociala relationerna på en arbetsplats gäller det att arbeta i tre olika riktningar.

Den första handlar om hur samspelet fungerar mellan respektive anställd och ledningen. Är det tillräckligt högt i tak för att man ska kunna ge och ta, får alla gehör för sina åsikter?

I den andra riktningen tittar man på hur det fungerar mellan kollegorna och vilka möjligheter som de enskilda individerna anser sig ha när det gäller att få stöd och avlastning och i den tredje riktningen handlar det samspelet med tredje part, det vill säga kunder, patienter eller andra utomstående.

– I vår forskning har vi sett att det är svårt att skapa de strukturer som behövs för att de sociala relationer ska förbättras i ett långsiktigt perspektiv. Men samtidigt vet vi att åtgärder som främjar en förbättrad gemenskap är en framgångsfaktor.

Erik Berntson anser att aktiviteter som kickoffer mycket väl kan vara en del i arbetet att skapa en fungerande organisationsstruktur, men samtidigt gäller det att utforma de här aktiviteterna så att de verkligen främjar en förbättrad sammanhållning på arbetsplatsen.

– Syftet är att bygga broar mellan individer, men det kan även få en motsatt effekt. Ett arrangemang som någon inte kan eller vill följa med på är till exempel en exkluderade åtgärd. Det gäller att vara lyhörd så att satsningarna faller i god jord.

Tänk på Relationer går i tre riktningar

  • Uppåt mellan anställda och ledning. Är det tillräckligt högt i tak och fungerar kommunikationen i båda riktningarna?
  • Sidledes mellan kollegor. Känner alla att de får det stöd och den stöttning de behöver av varandra?
  • Utåt mot tredje part. Finns det strukturer som kan hantera olika typer av störningar utifrån?

Fakta Så förbättrar du det sociala samspelet

  • Skapa tydliga strukturer som gör att alla vet var och hur de ska söka stöd om det skulle behövas.
  •  Arrangera trevliga inslag, som syftar till att stärka sammanhållningen. Det kan vara till exempel kickoffer, utflykter eller after-work.
  • Anordna regelbundna möten där alla får komma till tals.
  • Uppmuntra till socialt umgänge på arbetstid genom till exempel gratis fika i en inbjudande miljö.

Taggar: Relationer