Publicerad 29 maj 2015

Förebygg dilemman på jobbet

Arbetskamrater som luktar illa, blir sura när de går på diet eller haft sex med chefen. "Dilemman i vardagen" är en bok som kan användas för att diskutera knepiga frågor innan konflikter och skvaller uppstår.

Arbetsplatsen blir för många som ett andra hem och vi träffar våra kollegor oftare än släkt och vänner. Men vi väljer inte våra arbetskamrater och måste acceptera deras egenheter på ett sätt som vi kanske inte skulle göra annars.

– Vi är varandras arbetsmiljö och måste ta ansvar för det, säger Kent Källqvist, journalist och medierådgivare.
Han har under sina år som chefredaktör på tidningen Vision samlat på sig en rad vanliga, svårlösta situationer som kan uppstå på jobbet.

– Tanken med boken är att ta upp dilemman som inte är reglerade i avtal, som är knepiga människor emellan, och få igång snacket så att man kan lösa problemen innan de uppstår.

Till de 40 exempel som tas upp i boken hör Peter som slarvar med hygienen och Madeleine som ständigt har privata telefonsamtal på jobbet. Det är situationer som också fungerar som grogrund för skvaller.

– Det gäller att undvika skitsnack på jobbet. Det är bara destruktivt och man tappar mycket i produktion, säger Kent Källqvist.

Boken tar också upp dilemman kring lön, karriär och etik på jobbet. När jobb och privatliv krockar har fått ett eget kapitel.

Kent Källqvist tycker att boken kan användas på arbetsplatsträffar där man tar upp olika exempel och ägnar 10–15 minuter åt att diskutera dem. Den kan också fungera som fikarumsbok, som folk kan läsa, fundera över och kanske känna igen sig i.

Taggar: ArbetsmiljöarbeteMå bra