Publicerad 1 april 2015

Glastak hindrar kvinnor

Kvinnor har svårare än män att uppnå de allra högsta lönerna på svensk arbetsmarknad. När första barnet föds börjar kvinnorna halka efter visar en ny rapport.

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är större bland dem som har högst lön än på arbetsmarknaden i stort. Det konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en ny rapport. Detta så kallade glastak finns bland tjänstemän inom både privat och offentlig sektor och verkar enligt rapporten främst förekomma i de skandinaviska länderna.

De tio procent högst betalda kvinnorna har 30-40 procent lägre lön än de tio procent av männen som har mest betalt. Särskilt stort är könslönegapet i landstingssektorn, enligt rapporten.

Enligt IFAU ökar könslönegapet när första barnet kommer. Att ta ut föräldrapenning hänger samman med en sämre löneutveckling. Det är särskilt tydligt bland dem som tjänar mest. Kvinnor har sämre löneutveckling, eftersom de tar ut mer föräldraledighet. Samtidigt verkar de män som väljer att gå emot normen och ta ut föräldraledighet straffas hårdare än kvinnorna, enligt rapporten. För de tio procent högst betalda männen innebär en extra månad med föräldraledighet 1,5 procent lägre lön.

Ladda ner rapporten:

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: JämställdhetDiskriminering