Långtradare i vått väglag

Publicerad 9 februari 2015

Fackliga ombud hotas

Flera fackliga ombud inom Transportarbetareförbundet har utsatts för allvarliga och upprepade hot som även riktats mot deras familjer. Hoten förekommer framför allt inom åkeribranschen.

– Det är ytterst allvarligt. Våra ombudsmän jobbar ju i en ganska utsatt miljö även normalt sett. När man sedan hotar dem och deras familjer har man passerat en gräns som är helt oacceptabel, säger Lars Lindgren, ordförande för Transport.

I Skåne och på västkusten har flera fall av hot förekommit, men även på andra platser i landet. En av dem som drabbats är Tommy Jonsson, ombudsman på Transports avdelning i Jönköping. Han har tagit emot upprepade hot via mejl och hans son har fått hot via Facebook. Någon har också försökt bryta sig in i hans lägenhet. Det har resulterat i ett dussintal anmälningar till polisen och att Tommy Jonsson fått både personligt överfallslarm och larm i sin bostad.

– En del uppskattar inte att jag är inne och pratar med utländska chaufförer på vissa åkerier. Det är mycket pengar i bilden och det är inte alla som vill att jag ska vara ute och rota, säger han.

Under senare år har åkeribranschen i Sverige råkat ut för stora marknadsstörningar som snedvrider konkurrensen, enligt Lars Lindgren. Den fria och ökade rörligheten inom EU har gjort det möjligt för oseriösa speditörer och transportköpare att anlita bemanningsföretag utan kollektivavtal eller åkerier som hyr in underbetalda utländska chaufförer.

– Man fuskar inte bara med kollektivavtalet, som är vår uppgift att kontrollera. Man fuskar även med en massa andra saker, som skatter och annat. Och då kommer de här hoten, säger Lars Lindgren.

Även arbetsgivarparten reagerar starkt på hoten mot de fackliga ombuden.

– Det är fruktansvärt allvarligt att det fackliga arbetet får sådana här konsekvenser. Det är fullständigt oacceptabelt! Facklig verksamhet måste man kunna bedriva utan att det innebär någon risk för dem som jobbar med den och deras familjer, säger Peter Jeppsson, vd för Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Transportgruppen.

Krister Zeidler

Taggar: Hot och våld