Publicerad 23 januari 2015

Kontoret flyttar hem

Alla behöver stöd på jobbet. Hoffice är ett nytt fenomen som innebär att frilansare och konsulter jobba hemma hos varandra.

Antalet frilansare och konsulter växer och den mobila tekniken skapar ett flexibelt arbetsliv. Många väljer att jobba hemifrån medan andra har kontoret på fickan. Men alternativa kontorslösningar för arbetsplatslösa blir allt mer innovativa.

Konceptet Coffice är en hybrid av café och kontor, där människor från olika branscher kan hyra in sig för en månad i taget. Det senaste är Hoffice, Home Office, där man under strukturerade former bjuder in andra frilansare till det egna hemmet för att var och en ska kunna jobba effektivt med sina egna företag eller projekt.

– Det löser våra sociala behov och man får tillgång till den kollektiva intelligensen i en arbetsgrupp, säger psykologen Christofer Gradin Franzén.

För drygt ett år sedan grundade han Hoffice Space tillsammans med kommunikatören Johline Lindholm. Idén var att skapa en skön arbetsplats där ensamarbetare och arbetsplatslösa kan mötas för stöd och gemenskap.

– Många arbetsplatser och frilansgrupper delar bara arbetsyta. Vi formulerade en struktur kring hur man får tillgång till ett stödjande nätverk och en lustfylld och effektiv arbetsdag, säger Christofer Gradin Franzén.

Medlemmarna är en brokig skara, allt från framgångsrika entreprenörer till arbetssökande. I dag finns Hoffice-grupper i Stockholm, Malmö/Lund, Molkom och Järna/Gnesta och Köpenhamn. Störst är gruppen i Stockholm med 500 medlemmar som dagligen har någon att åka hem till för att jobba . Inbjudan sker via Facebook.  

– Det är en slags gift economy där man delar med sig av sitt hem som en gåva. Många frilansare värnar om sin frihet och flexibilitet. Hoffice bygger på en kultur av tacksamhet där man spontant ger varandra stöd och hjälp och inte på onödigt tvång och negativa krav, säger Christofer Gradin Franzén.

Strukturen för arbetsdagen är viktig. Man jobbar effektivt i 45 minuters pass enligt Pomorodotekniken, en metod för arbetseffektivitet, och däremellan har man pausaktivitet. Pausen är fylld av fysisk energigivande aktivitet som exempelvis dans, improviserad lek och stretchövningar, men även lugnare mikropauser med meditation, andningsövningar och massage. 

– Pauserna är viktiga under hela arbetsdagen. Att ta regelbundna aktivitetspauser i 5-10 minuter där hjärnan får vila från arbete sänker stressen och bidrar till ökad gemenskap och effektivare arbetspass, säger Christofer Gradin Franzén.

Inför varje arbetspass delar deltagarna med sig av vad man ska uppnå under dagen och vad de lyckats med.

– Att formulera sina planer för andra i gruppen är utvecklande och ökar chansen att man får saker gjorda. Varje uppfyllt mål belönas med en applåd eller hurrarop, säger Christofer Gradin Franzén.

Visionen med Hoffice Space är att skapa den ideala arbetsplatsen och skapa berikande möten mellan heterogena grupper.

– Mycket mänsklig potential slösas bort på arbetsplatser där människor inte får komma till sin rätt. I dag behövs helt nya typer av organisationer för att förändra arbetslivet. Hoffice är ett led i att skapa en vackrare och mer hållbar värld där vi tar vara på våra resurser, både tomma ytor och ensamarbetare som behöver stöd.

Margaretha Eldh

Taggar: Livsstil