Publicerad 16 juni 2015

Kundflöde styr arbetstider i butik

Flexibel arbetstid

Butiksanställda sägs upp och tvingas söka sina jobb på nytt. Men nu i form av deltidstjänster, där de själva måste pussla med extra arbetspass för att komma upp i heltid. Det är ett vanligt sätt för detaljhandeln att öka flexibiliteten, visar en aktuell studie.

Inom flera delar av näringslivet märks en utveckling mot att arbetsgivare vill kunna anpassa bemanningen efter föränderliga behov. Modellerna varierar: Det kan handla om arbetstidsbanker, att anställda förbinder sig att vara tillgängliga vid behov i utbyte mot andra förmåner eller att personal anställs eller hyrs in på korta kontrakt.

Inom svensk detaljhandel förekommer en annan variant: Att anställda tvingas gå ner till deltidstjänster, för att sedan hoppa in på lediga pass när det finns behov av personal. Ola Bergström, forskare vid företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet, arbetar med en studie om strukturomvandling inom detaljhandeln. Den baseras på statistik om företag som sagt upp personal, samt intervjuer med företrädare från femton företag. Dessutom har fackliga representanter intervjuats. Under arbetet framträdde ett mönster, där företag inom bland annat livsmedel, hobbymaterial och kläder agerat på liknande sätt.

– Arbetsgivarna har i flera fall sagt upp personalen i en butik och kallat det för omorganisation. Sedan har man erbjudit alla ett nytt kontrakt, men med 75 procent av arbetstiden. Med detta som utgångspunkt får man sedan jobba upp sig om man vill ha heltid, vid olika tider på dygnet. Det är ett sätt att anpassa så att personalen är i butiken när kunderna är där.

I flera fall har företagen presenterat förändringen som en möjlighet att anpassa jobbet till fritiden, då det ger möjlighet att välja sina arbetstider. Men eftersom det är så många som behöver jobba sig upp till heltid är konkurrensen om de lediga arbetspassen ofta stor, enligt Ola Bergström.

– För att få ihop till sin heltid gäller det att verkligen vara med när arbetsgivaren lägger upp tillgängliga tider. Det kan nästan bli en kamp om att vara på plats, så att man får de timmar som passar.

Arbetstidssystemet kan paradoxalt nog leda till att anställda upplever att de får mindre ledig tid. Detta eftersom de ständigt behöver vara tillgängliga och redo att tacka ja när lediga pass dyker upp.

Bland de studerade företagen finns även andra strategier för att anpassa bemanningen utifrån föränderliga behov. Ett sätt är att planera bemanningen långsiktigt, baserat på detaljerad statistik över kundflödena dag för dag från föregående år. Det ökar möjligheten för att ha rätt mängd personal på plats i relation till kundflödet, samtidigt som personalen vet sina arbetstider i god tid och kan planera sina liv utifrån det.

Ola Bergström konstaterar att omställningen i detaljhandeln skiljer sig från hur det går till i många andra branscher där organisationer slimmas.

– På andra håll resonerar man ofta att de som är kvar inte ska få sämre arbetsvillkor. Där skiljer det sig ganska mycket i detaljhandeln. För dem som tycker att det är sämre att arbeta deltid innebär förändringen en försämring.

Att slimmas genom att omvandla heltider till deltider verkar även föra med sig att könssammansättningen på de redan kvinnodominerade arbetsplatserna blir än mer obalanserad.

– Av de män som har erbjudits att söka en deltidstjänst är det fler som tackat nej, vilket leder till att det blir fler kvinnor, säger Ola Bergström.

Mattias Dahl, förhandlingschef på Svensk Handel, känner igen bilden av att det förekommer att företag i detaljhandeln hanterar tuffa tider genom att minska tjänstgöringsgraden.

– Det brukar vara mindre populärt bland dem som drabbas. Men skälet är att man inte vill att folk ska gå ut i arbetslöshet. Då skär man i timmar istället för att säga upp personal rakt av. Dessutom är det bättre att ha personalen kvar när det går upp igen.

Är det ett sätt för företagen att skapa ökad flexibilitet?

– Det tror jag inte. Det måste man nog fråga varje individuell ägare om, men jag har inte fått den uppfattningen. Det kommer sig av att det inte går så bra som man vill. Samtidigt är företagen så knutna vid vissa tidpunkter på veckan då kunderna handlar, då måste det vara lika många där som tidigare.

Taggar: Arbetstid