Publicerad 21 december 2015

Kvinnor mer utsatta för hot och våld

Hot och våld

Nästan var tionde allvarlig arbetsolycka i Sverige beror på hot och våld. Kvinnor är mer drabbade än män och särskilt utsatta är unga kvinnor. Det visar en ny rapport från AFA Försäkring.

Cirka nio procent av de allvarliga arbetsolyckorna beror på hot och våld. En siffra som legat ganska konstant de senaste åren. Till allvarliga arbetsolyckor räknar AFA Försäkring olyckor som krävt mer än 30 dagars sjukskrivning eller någon form av behandling som pågått i mer än 30 dagar.

58 procent av de allvarliga olyckorna till följd av hot och våld drabbar kvinnor. Yngre är något mer utsatta än äldre.

– Det beror på att kvinnor och unga oftare jobbar inom yrken där de utsätts för rån som hotell- och restaurang och handel, sa Anna Weigelt, gruppchef för analysgruppen på AFA Försäkring när hon presenterade rapporten.

Det yrke som innebär störst risk att bli sjukskriven till följd av hot och våld är lokförare. Det beror på att AFA Försäkring i sin statistik tagit med olyckor där lokförare kör på personer som befinner sig på spåret.

Andra yrkesgrupper som löper stor risk att drabbas är anställda inom vård och omsorg. Utöver fysiskt våld är det vanligt att omsorgspersonal blir hotade. Patienter som har en allvarlig och smittsam sjukdom kan till exempel hota med att bita eller spotta på vårdpersonal.

Väktare, poliser och tågpersonal som kontrollerar biljetter hör också till utsatta yrkesgrupper. Bland banktjänstemän beror 75 procent av de allvarliga arbetsolyckorna på hot och våld. Men andelen rån ser ut att minska till följd av att kontanthanteringen tagits bort på många bankkontor.

Fakta om rapporten

AFA Försäkring har studerat drygt 52 000 allvarliga arbetsolycksfall som inträffat mellan åren 2010 och 2014. Av dessa berodde 4 619 olyckor på hot och våld. 

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: Arbetsolyckor och arbetsskadorHot och våld