Publicerad 10 september 2015

Likabehandlingsarbete kräver tid

HBTQ

Sensus Västra Sverige har utsetts till årets HBTQ-vänligaste arbetsplats 2015. Kompetensutveckling av ledning och medarbetare är en insats som bidragit till priset tror Kay Rönn, regionchef på Sensus.

Fackförbundet Unionen delar sedan fem år ut priset "Årets hbtq-vänligaste arbetsplats". Syftet med priset är att uppmärksamma bra förebilder, goda exempel och inspirera fler arbetsplatser till att arbeta med rättighetsfrågor. I år delades priset ut till Sensus Västra Sverige.

– Vi är väldigt glada över att vi får priset. Vi har arbetat aktivt med attityder och rättigheter i många år, och hbtq-frågor är en stor del, säger Kay Rönn, regionchef på Sensus Västra Sverige.

Att alla anställda kan vara sig själva oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, är ett av kriterierna för att få priset. Ledningen ska också ta tydlig ställning för allas lika värde och rättigheter. Arbetsplatsen måste också ha kollektivavtal.

– En stor del av vårt arbete har varit att öka kompetensen och insikten hos medarbetare och ledning kring de här frågorna. På personalsamlingar och vid internutbildningar har det till exempel varit självklart för oss att uppmärksamma normkritiska förhållningssätt. Då har vi utgått från både internationella dokument om mänskliga rättigheter och den svenska diskrimineringslagstiftningen, säger Kay Rönn.

Han menar att alla på arbetsplatsen måste titta på sina egna fördomar och normer för att kunna påverka attityder och beteenden. Det är en process som tar tid.

– Att kunna ge tillräckligt med tid till processen är en utmaning. Men det utrymmet är avgörande, för det finns inga genvägar. En annan utmaning är inte luta sig tillbaka när frågorna förankrats och när policydokument och liknade har formulerats. Man måste hela tiden uppdatera sig i och aktualisera frågorna, säger Kay Rönn.

Syns resultatet av arbetet på något sätt?

– Jag tycker att vi fått en arbetsplats som präglas av en öppenhet och av respekt för varandra genom att vi arbetat med rättighetsfrågor. Rätten att kunna vara den man är på sin arbetsplats känns självklar. I vardagen är det trots allt så att det är när medarbetare har ett eget normkritiskt och inkluderande förhållningssätt i det dagliga arbetet, runt fikabordet, på lunchen och i mötet med andra som man får en effekt och kan göra skillnad, säger Kay Rönn.

Fakta Andra företag som fått Unionens hbtq-pris

  • Ving- 2014
  • Sodexo- 2013
  • Systembolaget, Västerlånggatan Uddevalla 2012
  • AkzoNobel Surface Chemistry, Stenungssund- 2011

Taggar: MångfaldDiskrimineringKompetens