Publicerad 1 december 2015

Ljudduschar maskerar störande ljud

Ljudmiljö

De störande ljuden i öppna kontorslandskap kan vara många – och de påverkar hur vi mår och presterar. Ett sätt att få bort störande ljud är paradoxalt nog att lägga på bakgrundsljud i kontorslandskapet.

I takt med att allt fler arbetar i öppna kontorslandskap blir ljudmiljön allt viktigare. Allt från sorl, stolsskrap och ringsignaler är störande ljud. De leder till stress och att vi mår och presterar sämre.
Margareta Andersson är ljudarkitekt på Lexter Ljuddesign och arbetar med att skapa attraktiva ljudmiljöer i allt från kontorsmiljöer till stora varuhus.

– Felet med öppna kontorslandskap i dag är att man glömt bort ljudmiljön. Man har ingen förståelse för hur ljud transporteras och fungerar på ytor. Ett öppet kontorslandskap ska tillgodose många olika typer av aktiviteter. Man ska kunna jobba enskilt men även kunna umgås. Vissa aktiviteter behöver sekretess, säger Margareta Andersson.

Utifrån arbetsmiljön skapar hon tillsammans med ljudproducenter hållbara ljudkoncept. De filtrerar bort så kallat "ljudsmuts", störande ljud som samtal, ringande telefoner och kaffeautomater.

– Vi har lättare att släppa samtal där taltydligheten inte når fram, utan suddas ut. Man hör bara ett svagt mummel. Det gör vi genom att tillföra ljud på vissa platser, säger Margaretha Andersson.

Med hjälp av riktad ljudteknik, så kallade ljudduschar, skiljer man av arbetsteam i öppna kontorslandskap. Högtalare installeras i taket med skräddarsytt ljud. Ljudinnehållet kan vara allt från naturljud, stämningsljud till lågmäld musik.

– De anpassas efter verksamheten och de aktiviteter som pågår på den aktuella platsen. Teamet väljer själva från en spellista vilka ljud de vill spela. Det ökar samhörigheten hos teamet och stänger samtidigt ute oönskade ljud från andra håll på kontoret, säger Zlatan Idnert sektionschef på ÅF Ljud och vibrationer, som arbetar med hållbara ljudmiljöer i offentliga miljöer och på kontor.

En alltför tyst arbetsmiljö är inte heller bra att arbeta i, särskilt inte i öppna kontorslandskap.

– Det gör att vi störs och blir oroliga av obetydliga ljud, som att någon hostar till eller ställer ner ett glas. Ett balanserat bakgrundljud maskerar buller, men skapar även trivsel.

Med hjälp av ljudarkitektur kan mycket åstadkommas i exempelvis öppna kontorslandskap säger Margareta Andersson.

– I en 30 meter långt gångstråk kan vi sätta 5-10 ljudduschar. På det viset separeras ytorna på ömse sidor från varandra rent ljudmässigt. Resultatet blir att det känns lugnt och skönt när man går i den ljudmiljön, säger Margareta Andersson.

 

Fakta 7 faktorer till bra ljudmiljö på kontoret:

  • Byggnadsteknisk ljudisolering. Exempelvis är golvbeläggning viktig. Störande trumljud uppstår lätt av klackar på parkett eller stengolv.
  • Undvik att ljudet studsar omkring i lokalen. Inred med gardiner, skärmar, mattor och möbler eller ljudabsorbenter som undertak.
  • Undvik inglasningar av exempelvis tysta rum. Det är inte gynnsamt för akustiken.
  • Planera var de olika aktiviteterna ska ligga. Avskilj tysta miljöer långt från aktiviteter. Avskärma arbetsplatser med skärmar i öppna kontorslandskap.  
  • Ha gott om avskilda rum där man kan prata fritt, ha möten och ringa.
  • Maskera störande ljudmiljö med skräddarsydda ljud.
  • Ha en uppförandekod på kontoret. Förbjud störande ringsignaler, gå undan vid diskussioner med mera.

Taggar: BullerVerktyg och produkter