Tågstation

Publicerad 5 mars 2015

Många nöjda med resor i jobbet

Att resa mycket i jobbet kan upplevas som påfrestande både psykiskt och fysiskt. Men enligt en finsk forskningsstudie trivs personer med researbete förhållandevis bra med sina jobb.

Finska Arbetshälsoinstitutet har frågat 4 540 personer som arbetar med specialist- och försäljningsuppdrag hur de trivs med sina jobb. Två tredjedelar av svarspersonerna var mycket nöjda eller ganska nöjda med sitt arbete. Minst nöjda var personer i åldrarna 35-44 år.

Mer än hälften av svarspersonerna bedömde att de skulle orka fortsätta med samma typ av arbete fram till pensionsåldern. Trettio procent trodde inte att de skulle orka så länge. Även här var det personer i åldrarna 35-44 år som var mest tveksamma.

De som var nöjda med resandet i jobbet uppgav att jobbet gav dem möjlighet att förverkliga sig själva.

– Faktorer som är viktiga för arbetsmotivationen i det här arbetet är att man upplever det som viktigt och positivt att kunna ge sina kunder god service. Framgångsrikt kundarbete får arbetet att kännas meningsfullt. Positiv feedback från kunderna har så stor betydelse att det till och med kan kompensera för brister i chefsarbetet, säger Rauno Pääkkönen vid Arbetshälsoinstitutet i en kommentar.

De som deltog i enkäten efterlyste bättre balans mellan arbete och familjeliv samt bättre återkoppling från arbetsgivaren.
– Om man är försäljare och reser mycket i arbetet hamnar man lätt utanför arbetsgemenskapen. I enkätsvaren syns det bland annat i form av missnöje med informationsgången i företaget och kommunikation med närmaste chefen. Rörligt arbete gör det också svårare att upprätthålla ett bra familjeliv och goda sociala kontakter på fritiden, säger Jarmo Hyvärinen, ordförande för en finsk branschorganisation för säljföretag.

Taggar: LivsstilArbetstid