Publicerad 17 december 2015

Många risker i stallet

Stall

Stallet är en riskfylld arbetsmiljö. Många stall saknar ett förebyggande arbetsmiljöarbete och tar inte hänsyn till att det ofta är minderåriga som jobbar där. Det visar en inspektionsinsats som Arbetsmiljöverket gjort under året.

– Stall är en riskfylld arbetsmiljö. Det finns både stora och starka djur, farliga maskiner och det förekommer många tunga lyft. Därför är det viktigt att arbetsgivaren tar ett helhetsgrepp om vilka risker som finns och åtgärdar dem innan något händer, säger Hans Jansson, projektledare för inspektionsinsatsen, i en kommentar.

De krav som Arbetsmiljöverken ställt på de stall som inspekteras handlar bland annat om systematiskt arbetsmiljöarbete och bristande riskbedömning när det gäller tunga lyft, maskinsäkerhet och fallolyckor. Många stall saknar också kunskap om vilka regler som gäller för minderåriga som jobbar.

– När unga och oerfarna personer arbetar i stallet krävs det att arbetsgivaren ser till att han eller hon får en ordentlig introduktion i hur djuren ska hanteras på ett säkert sätt och hur andra typer av risker i stallet ska undvikas. Det ska också finnas en handledare med yrkeserfarenhet på plats, säger Hans Jansson.

Fakta om inspektionsinsatsen

Sammanlagt har cirka 500 arbetsplatser inspekterats under perioden april till december. Insatsen har främst omfattat ridskolor, naturbruksgymnasier, trav- hopp och galoppverksamheter, stuterier och travsällskap. Säkerheten och arbetsmiljön för unga i åldern 13-18 år har varit i fokus för insatsen. Eftersom bristerna var så omfattande i hästnäringen kommer Arbetsmiljöverket påbörja en ny inspektionsinsats under nästa år som ska pågå i två år.

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: ArbetsmiljöarbeteArbetsolyckor och arbetsskador