Publicerad 6 maj 2015

Med bruket i blodet

Uppdrag skyddsombud

Det började som ett fackligt engagemang och ledde till ett viktigt uppdrag på pappersbruket i Säffle. I rollen som huvudskyddsombud får Lena Smersfeldt utlopp för sitt stora arbetsmiljöintresse.

Farfars far var först. Sedan var det farfars tur, och sedan pappas. När sextonåriga Lena började på bruket var hon fjärde generationen i familjen på samma arbetsplats, i en fysiskt tung och riskfylld bransch. I dag är arbetsmiljön delvis annorlunda eftersom många arbetsuppgifter datoriserats och därmed sköts från tysta kontrollrum. Men en hel del arbete kräver fortfarande närkontakt med både kemiska ämnen och maskiner. Det är lätt att klämma eller skära sig och miljön kan vara både bullrig och het. Det behövs arbetskläder och skyddsutrustning och för vissa arbetsuppgifter även andningsmask.

På Nordic Paper i Säffle hanteras hela pappersprocessen: ved kommer till bruket i form av trädstammar, stammarna mals och kokas till massa och massan omvandlas till papper i stora pappersmaskiner. Slutprodukten är bakplåtspapper, som säljs till exempel till storkök.

– Många trivs och har kontakt även på fritiden. Men arbetsmiljön är fortfarande farlig; vi har ångcentral, kokeri, kemiska risker och trycksatta anordningar. Och stora pappersmaskiner som rullar och går. Man måste vara observant och vaken när man går till jobbet, säger Lena.

I dag är cirka 180 personer anställda och av dessa är 17 skyddsombud. Lena fick frågan om hon ville bli skyddsombud för några år sedan, hon tackade ja och åkte på kurs.

– Det gav ny kunskap, en ny gemenskap och jag fick en bra överblick över ämnet.

När hon sedan tillfrågades om att bli huvudskyddsombud ställde hon upp som motkandidat mot det befintliga huvudskyddsombudet. Ett inte helt enkelt val på en liten arbetsplats på en ort där alla känner alla.

– Nej, det var det inte. Men jag hade insett att jag var bra på att driva andras frågor och ville gärna fortsätta. Nu har uppdraget blivit ett intresse och jag är väldigt engagerad. Skyddsombud har en viktig roll, men du måste leva som du lär. Det är inte du som ska strunta i hjälmen när det är hjälmtvång.

I dag sitter Lena med i den fackliga styrelsen, ordnar skyddsombudsträffar och samordnar huvudskyddsombuden. Hon får listor på alla tillbud som inträffar, har koll på vad som ska åtgärdas och godkänner de åtgärder som görs. Trots att många maskiner är ålderstigna har bruket få olyckor. Och just nu är det den psykosociala arbetsmiljön som är den viktigaste frågan.

– Företaget har slimmat organisationen, men det har blivit på tok för mycket, tycker jag. Det gör att stämningen är över lag inte så bra just nu. Medarbetare är oroliga för framtiden och om de ska orka fram till pension.

Merparten av Lenas tid som huvudskyddsombud går åt till att vara ute på plats för att fånga upp det som händer på golvet. Hon försöker ta tag i saker direkt – som när hon upplever att bemanningen är för låg.

– Då kan jag gå ut och prata med arbetsledaren. Ibland leder det till att de ringer in folk. Men det är inte alltid arbetsledarna får fatta besluten.

Även om hon inte alltid får gehör tycker hon ändå att hon har stor möjlighet att påverka.

– Det är jätteviktigt med samverkan och att ha en bra relation med chefen. Jag vill inte tjafsa, och jag har aldrig hotat med skyddstopp eller med Arbetsmiljöverket. Jag vill inte att de ska se mig som en obekväm och negativ person. Jag vill ju hjälpa till.

Men ibland kan ett skyddsombud hamna mitt i en konflikt, som den gången när det röstades om vilken typ av skiftgång bruket skulle ha. Arbetsplatsen delades i två läger. Lena fick kritik eftersom hon tydligt tog ställning för ett av skiften.

– Men jag upplevde det faktiskt inte som jobbigt. Man får inte ta det personligt.

Fakta Lena Smersfeldt

Ålder: 40 år.

Bor: Säffle.

Uppdrag: Emballerare, huvudskyddsombud, studieorganisatör, försäkringsinformatör, handledare på Pappers arbetsmiljökurser.

Familj: Sambo Torbjörn, två barn, tre bonusbarn och en hund.

Fritid: Funktionär på Friskis och Svettis.

Tips Lenas tips för ett bra arbetsmiljöarbete

1. Samverka! Motarbeta inte, samarbeta i stället.

2. Chefer och skyddsombud bör gå arbetsmiljöutbildning tillsammans.

3. Se skyddsombuden som en tillgång. Lyssna på dem – de kan mycket om arbetsmiljö.

Taggar: UppdragArbetsmiljöarbete