Publicerad 19 februari 2015

Ny blogg om arbetsmiljö

Att nå ut med viktig arbetsmiljökunskap till fler. Det är målet för forskarna i Linköping som startat en blogg om arbetsmiljö. 


Ett viktigt uppdrag för forskningen är att nå ut med kunskapen i samhället, och nu testar medarbetarna på kliniken för arbets- och miljömedicin på universitetssjukhuset i Linköping ett nytt sätt att nå ut. Arbetsmiljöbloggen är ett öppet forum där de själva kan reflektera, diskutera och ha direktkontakt med sina läsare. Målgruppen är personer i arbetslivet som inte dagligen läser nya forskningsresultat, det vill säga vanliga anställda på vanliga arbetsplatser. Men viktigt är också att nå ut till arbetsmarknadens parter – fack och arbetsgivare, på olika nivåer.

– Med bloggen vill vi att arbetsmiljöforskningen ska komma till nytta, att den blir mer tillgänglig och synlig. Vi hoppas också få idéer från våra läsare om nya områden som vi kan behöva titta mer på. Vår stora uppgift, förutom att genomföra utredningar för individer och arbetsgrupper, är ju att sprida kunskap och bedriva forskning, säger Charlotte Wåhlin, ergonom och forskare inom arbets- och miljömedicin och en av bloggarna.

Tanken är att efter hand utveckla bloggen med andra typer av media – genom att till exempel lägga upp filmer och använda podcast. Den nystartade bloggen är en del i ett större projekt som syftar till att hitta nya strategier för att nå ut med kunskap. Övriga delar i projektet handlar om att stärka samverkan med myndigheter och andra aktörer, och att skapa fler nätverk och konkreta samarbeten, till exempel med primärvården, för att få en närmare koppling till arbetsplatserna.

– Vi vet till exempel att det finns ett enormt behov av att få hjälp att implementera och testa olika förebyggande åtgärder på arbetsplatser, och vi vill ju att allt vi gör ska integreras i den vardagliga verksamheten. Men det finns många stuprör mellan olika aktörer och även inom vården, så att utveckla kontakten är ett ständigt arbete, säger Charlotte Wåhlin.

Att blogga är ovant, medger hon, men roligt.

– Som forskare är man van att vara lite försiktig, det krävs ofta mycket innan man vågar uttala sig. Men bloggen visar våra vardagsreflektioner kring de frågor vi arbetar med och ger oss möjlighet att paketera vår forskning på ett mer tillgängligt sätt. Vi vill få igång en diskussion och vi vill ha dialog, så ju fler som skriver och funderar desto bättre. Vi vill föra ut både nationell och internationell forskning snabbare, säger hon.

Länk till bloggen:

Carin Hedström

Taggar: Arbetsmiljöarbete