Publicerad 9 november 2015

Nya råd om hantering av skärvätskor

Skärvätskor

Anställda inom verkstadsindustrin som använder skärvätskor drabbas ofta av luftvägsbesvär som orsakar långa sjukskrivningar. Nu har IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med åtta företag tagit fram åtgärder som ska minska risken för problem med luftvägarna.

Under de senaste åren har åtskilliga utbrott av luftvägsproblem, som till exempel astma och allergisk alveolit, noterats inom verkstadsindustrin. Det finns ingen vetenskaplig dokumentation som kan påvisa exakt vad det är som orsakar problemen, men IVL Svenska Miljöinstitutet tror att det kan finnas ämnen eller mikroorganismer i skärvätskorna som sprids i arbetsmiljön.

Ann-Beth Antonsson, IVL Svenska Miljöinstitutet– Det finns flera exempel på situationer och platser där det kan spridas skärvätskedimma, som till exempel vid arbete intill en maskin som inte är inkapslad och där det inte finns processventilation. Dimman kan även spridas när man öppnar inkapslingen till en maskin eller när man använder tryckluft för att blåsa rent detaljer, säger Ann-Beth Antonsson på IVL.

För att komma tillrätta med problemen har IVL tillsammans med åtta större verkstadsföretag i detalj studerat hur skärvätskorna används och vad som kan göras för att minska riskerna med att dimman från dessa andas in. 

– Vi har mätt halterna av aerosoler (små partiklar finfördelade i en gas, reds. anmärkning) med direktvisande instrument på de ställen där skärvätskedimma kan bildas för att undersöka var den bildas och hur den sprids. Vi har även intervjuat anställda och chefer om skärvätskeanvändning, problem och åtgärder. Dessutom har anställda svarat på en enkät om eventuella besvär från skärvätskor, säger Ann-Beth Antonsson.

I de konkreta förslagen på åtgärder pekar man på vikten av anpassning av produktionen vid ny- och ombyggnation, under det löpande arbetet och underhåll.

– Vi rekommenderar att man kontrollerar förekomst och spridning av skärvätskedimma med direktvisande instrument. Problemet med skärvätskedimman är rätt så komplext, så det behövs vanligtvis en kombination av flera olika åtgärder.

Med start i november kommer organisationen Processvätskecentrum arrangera utbildningar om hur man kan minska problem orsakade av skärvätskor i industrin.

Ladda ner rapporten

Taggar: ArbetsmiljöarbeteKemikalier