Publicerad 14 september 2015

Nya riktlinjer ska minska psykisk ohälsa

Nya riktlinjer

Psykisk ohälsa ökar och är i dag en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Nu har forskare vid Karolinska institutet tillsammans med föreningen Sveriges företagshälsor tagit fram nationella riktlinjer för hur psykisk ohälsa på jobbet kan förebyggas.

I dag måndag presenteras två nya nationella riktlinjer för hur arbetsgivare kan förebygga och åtgärda psykisk ohälsa, samt genomföra hälsoundersökningar och insatser för bättre levnadsvanor. Det är ett led i ett samarbete mellan praktiker och forskare och tanken har varit att praktiskt tillämpa de forskningsresultat som finns på området.

Syftet med riktlinjerna är att kvalitetssäkra företagshälsan arbetsmetoder för att inte bara förbättra hälsan i det svenska arbetslivet utan även minska kostnaderna för samhället.

Irene Jensen, Karolinska Institutet, Foto: Anna Löfgren

Professor Irene Jensen på Karolinska Institutet hoppas att de nya riktlinjerna ska ses som ett paradigmskifte där man istället för att fokusera på enskilda individer lyfter blicken och börjar jobba på arbetsplatsnivå.

– I dag fungerar det ofta så att arbetsgivarna beställer akuta individinsatser som sedan företagshälsovården tillhandahåller. Detta är ett arbetssätt som vi vill komma bort från eftersom nya forskningsrön pekar på att det är mer verkningsfullt att jobba förebyggande på många plan. Istället för att sjukskriva personer under lång tid och ordinera dem vila och långa promenader är det bättre att låta första linjens chefer på arbetsplatsen från början engagera sig i olika typer av aktiva insatser, säger hon.

Irene Jensen hävdar att även om det sedan tidigare funnits olika verktygslådor, bland annat från Arbetsmiljöverket, så skiljer sig de nationella riktlinjerna genom att de är utarbetade av praktiker som är verksamma inom de verksamheter som skall kunna tillämpa dem.

 Vår ambition har varit att sprida och göra forskningsresultaten tillgängliga även utanför akademiska kretsar och jag är övertygad om att de nya nationella riktlinjerna kommer att kunna bidra till en minskad ohälsa på våra arbetsplatser.

Ladda ner riktlinjerna här:

Fakta

Riktlinjerna för psykisk ohälsa och hälsoundersökningar på arbetsplatsen har tagits fram av Företagshälsans riktlinjegrupp, en verksamhet inom Kompetenscentret för företagshälsa. Riktlinjegruppen består av praktiker och forskare. I gruppen ingår representanter från flertalet professioner på olika företagshälsor i Sverige, branschföreningen Sveriges Företagshälsor, representanter från Svenska företagsläkarföreningen samt forskare från Enheten för interventions och implementeringsforskning vid Karolinska Institutet.

Taggar: ArbetsmiljöarbetePsykisk hälsa