Ove Skagerström

Publicerad 24 september 2015

Ödmjukhet säkrast bland asfalt och betong

Uppdrag skyddsombud

Att bygga ut E4:an med ytterligare körfält och ge Vasamuseet ett nytt 1500 kvadratmeter stort lutande tak är projekt som ställer höga krav på säkerhet. Och en av dem som bidrar till att göra jobben säkra är huvudskyddsombudet Ove Skagerström.

Med över trettio års erfarenhet i anläggningsbranschen och tio som skyddsombud fick Ove Skagerström för fem år sedan frågan om att bli huvudskyddsombud. Han tvekade inte. I dag är det ett heltidsuppdrag.

– Man bryr sig ju om sina kollegor. Det är nog så enkelt.

Men när han började, då för trettio år sedan, visste han knappt vad ett skyddsombud var.

– Jag visste nog inte ens att det fanns skyddsombud i anläggningsbranschen. Men ju mer man lär sig desto mer kan man engagera sig. Att träffa folk och lära sig nytt är nog det roligaste i jobbet. Och man blir aldrig fullärd, men att vara med i utvecklingen gör att man växer som människa.

I dag är han huvudskyddsombud på anläggningsföretaget Sveab och involverad i många stora infrastruktur- och byggprojekt. Företaget har 290 anställda och arbetar bland annat med att bygga och reparera vägar, broar och järnvägar. Och i takt med att uppdrag förändras och ny lagstiftning kommer till så förändras och utvecklas även Oves jobb. Att öka kunskapen om arbetsmiljö och säkerhet, såväl bland skyddsombud och chefer som medarbetare, ser han som en av sina viktigaste uppgifter. Det handlar om att få alla att känna till de risker som finns, känna till lagstiftning, veta vilka åtgärder som kan vidtas och förstå varför vissa åtgärder krävs. Många arbetsuppgifter utförs i miljöer som både är rörliga, röriga och bullriga och ibland görs jobben mitt ute i trafiken.

– Det känns alltid bra att föra lösningar vidare från ett projekt till ett annat, och hjälpa till genom att tala om att det finns en lösning på vissa problem som de i projekten själva inte vet om. Att man till exempel kan lägga en presenning i en schaktlutning för att minska rasrisken. Att bidra till lösningar så att de där ute kan jobba säkert.
Men ibland inträffar olyckor trots det förebyggande arbetet. Medarbetare kan bli påkörda, men vanligast är fallolyckor och olyckor vid till exempel schaktningsarbeten. I dag har företaget 27 arbetsmiljöutbildade skyddsombud och målet är att det ska finnas ett skyddsombud per platschef, som också ska vara med både i projektuppstarter och när riskanalyser i projekt följs upp.

– Vi har kommit långt och det är jätteroligt, men på vissa ställen finns inte skyddsombud så då får jag åka ut och göra skyddsronder och titta på arbetsmiljörisker.

I rollen som huvudskyddsombud har Ove Skagerström varje månad möte med sin chef, som också är kvalitets-, miljö- och säkerhetsansvarig på företaget.

– Vi följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet och har en tät dialog om saker som vi kan vidareutveckla. Då kan vi se tendenser och kan planera åtgärder, säger Ove Skagerström.

Samtidigt önskar han att tillbudsrapporteringen var bättre än vad den är i dag.

– Jag vet att det rapporteras lite i förhållande till vad som händer. Så vi försöker berätta varför vi vill ha in dem: för att få ett bättre underlag för åtgärder. Känner man inte till orsaken till saker och ting blir det inte så viktigt.

Fast visst kan det ibland vara en svår balansakt att som skyddsombud säga till sina kollegor om de arbetar på ett sätt som inte är säkert, medger Ove Skagerström. Det kan kännas som att trampa någon på tårna. Samtidigt är det viktigt att vara tydlig och säga till direkt.

– Men det funkar inte att skrika och skälla, då får man inget förtroende. Man måste vara ödmjuk. Vi skyddsombud ska vara en tillgång, inga poliser.

Om Ove Skagerström

Ålder: 57 år.

Bor: Tyresö utanför Stockholm.

Uppdrag: Huvudskyddsombud på anläggningsföretaget Sveab.

Familj: Sambo.

Fritid: Amerikanska bilar, husvagnen och fiske.

Fakta Fyra tips för ett lyckat arbetsmiljöarbete

1. Gör bra arbetsberedningar som talar om vad som ska göras och hur, och gör dem med arbetsmiljöfokus. Med en bra arbetsberedning ska ingenting kunna hända.

2. Se till att alla har rätt utbildning. Inventera utbildningsnivåer regelbundet.

3. Säg till på en gång om du ser en kollega som jobbar osäkert. Vänta inte.

4. Var ödmjuk. Berätta varför det är viktigt att använda säkra rutiner. Kunskap om varför är viktigt.

Taggar: UppdragSkyddsombud