Truck

Publicerad 16 februari 2015

Risker med truck kartläggs

Nu genomför Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, en enkätundersökning bland personer som gått en truckutbildning. Syftet är att få mer kunskap om vad i truckarbetet som är riskfyllt och vad som kan göra arbetsmiljön säkrare.

Trots att truckarbete är reglerat både genom lag och föreskrifter, och genom krav på utbildning och utbildningsintyg, inträffar varje år mellan 800 och 900 olyckor med truckar. Det gör trucken till den maskin som är inblandad i flest antal arbetsolyckor per år, enligt statistik från Arbetsmiljöverket. För att minska riskerna med truckarbete och få mer kunskap om hur risker kan förebyggas har Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA )startat ett projekt.

– Truckarbete är väldigt reglerat och det har länge funnits truckföreskrifter och kunskaps- och tillståndskrav. Men ändå händer så pass många olyckor. Vi tror att det dels kan handla om kunskap och erfarenhet, dels om arbetsorganisation och en arbetsmiljö som uppmuntrar säkra eller riskfyllda beteenden, säger Maria Vigren, projektledare på TYA.

I dagarna får därför 3 000 slumpmässigt utvalda personer med utbildningsintyg för truck en enkät hem i brevlådan. Frågorna rör säkerhetskulturen på arbetsplatsen och vad i arbetsmiljön som påverkar truckföraren att arbeta säkert – liksom vad som påverkar föraren att ta risker.

Enkäten bearbetas med hjälp av SCB och preliminära resultat beräknas komma under våren.

– Vi hoppas verkligen att de truck- och lastbilsförare som får enkäten också svarar. Det är jätteviktigt för att vi ska kunna dra ordentliga slutsatser av resultaten, säger Maria Vigren.

Fakta:

Paralellt med enkätstudien genomför Arbetsmiljöverket en inspektion av olycksdrabbade branscher, däribland branscher som använder truck.


Läs mer här: 

Carin Hedström

Taggar: Säkerhet